selaa koulutuksia
Koulutusvähennys on merkittävä etu!

Koulutusvähennys on merkittävä etu!

Koulutusvähennys on merkittävä etu!

On taas se aika vuodesta, kun budjetointi ja toimintasuunnitelman teko ensi vuodelle on täydessä vauhdissa. Oletko muistanut tehdä koulutussuunnitelman osaksi niitä?

Etukäteen laadittu koulutussuunnitelma oikeuttaa verotuksessa koulutusvähennykseen. Varsinaisista koulutuksista aiheutuvat kustannukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, niin kuin ovat ”aina olleet”, koulutusvähennys on lisävähennys, joka korvaa noin puolet työntekijän koulutuspäivän palkkakuluista. Se voi olla siis hyvinkin merkittävä etu!

Yritykset hyödyntävät tätä lisävähennystä vielä yllättävän vähän, vaikka koulutusvähennys kattaa ammatillisen osaamisen kehittämiseen liittyvien koulutusten lisäksi esim. seminaaripäivät ja työhyvinvointiin ja ajankäytön hallintaan liittyvät koulutukset.

Koulutussuunnitelman ei tarvitse olla tässä vaiheessa kovin yksityiskohtainen, riittää, että se koskee koko henkilöstöä ja että se on jaoteltu henkilöstöryhmittäin, esim. myyntikoulutusta keväällä myyntitiimille. Koulutussuunnitelmaa voi siis täydentää verovuoden aikana, kun tarkempi sisältö ja aikataulu ovat tiedossa.

Ota koulutussuunnitelman teossa huomioon nämä asiat:

YRITYKSILLE
Koulutusvähennyksen voivat tehdä yritykset, jotka toimivat työnantajina. Yhden henkilön yritykset, yhdistykset ja säätiöt eivät siis kuulu tähän joukkoon.

1-3 PV/HLÖ
Jokaisesta henkilöstä voi vähentää koulutuskuluja kolmelta päivältä vuodessa. Vähimmäismäärä on yksi työpäivä, eli kuusi tuntia koulutusta. Se voi jaottua useammalle päivälle, mutta yhteensä kuuden tunnin koulutus lasketaan yhdeksi päiväksi.

KOKO HENKILÖSTÖ
Koulutussuunnitelman tulee kattaa koko henkilöstö. Ainoastaan palkkatuella työllistettyjen koulutuksesta ei voi hakea vähennystä.

TYÖAJALLA
Koulutus tulee tapahtua työajalla, jolta työnantaja maksaa palkan. Jos osa koulutuksesta tapahtuu työntekijän omalla ajalla, siltä ajalta ei voi hakea vähennystä.

DOKUMENTOINTI
Koulutussuunnitelman toteutumista täytyy tietenkin seurata. Helpointa on laatia suunnitelma siten, että samaan dokumenttiin voi kirjata, milloin ja miten koulutus on toteutettu.

Meidän hankkeemme asiakasyritykset saavat nimellisen osallistumismaksun hinnalla esim. osaamiskartoituksen, jonka tuotoksena syntyy hyvin kätevästi myös koulutussuunnitelma- ja toteumapohja. Osallistumismaksuun kuuluu lisäksi yksi ammatinopettajan tuottama valmennuspäivä yhdelle tai useamalle henkilölle. Työaikana toteutettuna se oikeuttaa myös koulutusvähennykseen.

Osaamiskartoituksen ja keskustelujen pohjalta pystymme auttamaan lisäkoulutusten kartoittamisessa ja hankkimaan ulkopuolista koulutusta kilpailukykyiseen hintaan.

Hankkeemme on käynnissä ja siihen liittyy jatkuvasti mukaan uusia yrityksiä Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalta, lähde mukaan, niin saat meidät avuksesi arjen tohinaan!

Minna Liminka 

Hankkeen verkkosivut 
Facebook
LinkedIn