Koulutusvähennys on merkittävä etu!

On taas se aika vuodesta, kun budjetointi ja toimintasuunnitelman teko ensi vuodelle on täydessä vauhdissa. Oletko muistanut tehdä koulutussuunnitelman osaksi niitä?

Etukäteen laadittu koulutussuunnitelma oikeuttaa verotuksessa koulutusvähennykseen. Varsinaisista koulutuksista aiheutuvat kustannukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, niin kuin ovat ”aina olleet”, koulutusvähennys on lisävähennys, joka korvaa noin puolet työntekijän koulutuspäivän palkkakuluista. Se voi olla siis hyvinkin merkittävä etu!

Yritykset hyödyntävät tätä lisävähennystä vielä yllättävän vähän, vaikka koulutusvähennys kattaa ammatillisen osaamisen kehittämiseen liittyvien koulutusten lisäksi esim. seminaaripäivät ja työhyvinvointiin ja ajankäytön hallintaan liittyvät koulutukset.

Koulutussuunnitelman ei tarvitse olla tässä vaiheessa kovin yksityiskohtainen, riittää, että se koskee koko henkilöstöä ja että se on jaoteltu henkilöstöryhmittäin, esim. myyntikoulutusta keväällä myyntitiimille. Koulutussuunnitelmaa voi siis täydentää verovuoden aikana, kun tarkempi sisältö ja aikataulu ovat tiedossa.

Ota koulutussuunnitelman teossa huomioon nämä asiat:

YRITYKSILLE
Koulutusvähennyksen voivat tehdä yritykset, jotka toimivat työnantajina. Yhden henkilön yritykset, yhdistykset ja säätiöt eivät siis kuulu tähän joukkoon.

1-3 PV/HLÖ
Jokaisesta henkilöstä voi vähentää koulutuskuluja kolmelta päivältä vuodessa. Vähimmäismäärä on yksi työpäivä, eli kuusi tuntia koulutusta. Se voi jaottua useammalle päivälle, mutta yhteensä kuuden tunnin koulutus lasketaan yhdeksi päiväksi.

KOKO HENKILÖSTÖ
Koulutussuunnitelman tulee kattaa koko henkilöstö. Ainoastaan palkkatuella työllistettyjen koulutuksesta ei voi hakea vähennystä.

TYÖAJALLA
Koulutus tulee tapahtua työajalla, jolta työnantaja maksaa palkan. Jos osa koulutuksesta tapahtuu työntekijän omalla ajalla, siltä ajalta ei voi hakea vähennystä.

DOKUMENTOINTI
Koulutussuunnitelman toteutumista täytyy tietenkin seurata. Helpointa on laatia suunnitelma siten, että samaan dokumenttiin voi kirjata, milloin ja miten koulutus on toteutettu.

Meidän hankkeemme asiakasyritykset saavat nimellisen osallistumismaksun hinnalla esim. osaamiskartoituksen, jonka tuotoksena syntyy hyvin kätevästi myös koulutussuunnitelma- ja toteumapohja. Osallistumismaksuun kuuluu lisäksi yksi ammatinopettajan tuottama valmennuspäivä yhdelle tai useamalle henkilölle. Työaikana toteutettuna se oikeuttaa myös koulutusvähennykseen.

Osaamiskartoituksen ja keskustelujen pohjalta pystymme auttamaan lisäkoulutusten kartoittamisessa ja hankkimaan ulkopuolista koulutusta kilpailukykyiseen hintaan.

Hankkeemme on käynnissä ja siihen liittyy jatkuvasti mukaan uusia yrityksiä Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalta, lähde mukaan, niin saat meidät avuksesi arjen tohinaan!

Minna Liminka 

Hankkeen verkkosivut 
Facebook
LinkedIn 

4-5.10.2019 Keksintöjen viikko Viitasaarella

Digilabin tiimi oli mukana keksintöjen viikolla esittelemässä uusia oppimisympäristöjä yhdessä Moisio Forestin kanssa.  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke toi Keksintöjen viikolle suositun ja ihmeellisen virtuaalimaailman. VR-lasit veivät käyttäjän vaeltamaan metsään tai rytmipelien maailmaan. Virtuaalimaailmat ovat myös muuta kuin huvia. Pokella suunniteltu ja tehty virtuaalinen esittelyhuone Moisio Forestille oli messuyleisön testattavana. Todella moni sai uusia ideoita omien tuotteidensa esittelyyn

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Toteutamme toiveita Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla 

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla on kova tahto olla tunnettu ja vetovoimainen alue. Yritykset kaipaavat osaajapulaan ja henkilöstöosaamiseen apua ja senpä vuoksi seutujohtoryhmä päätti paketoida teemat EKKO-kehittämiskokonaisuudeksi. Invest In Staff – IVS on yksi hankekokonaisuuden kolmesta hankkeesta. Siinä teemme töitä minä ja Lasse Krook! Kuten kuvasta käy ilmi, meillä on hyvin laaja-alaista osaamista (paitsi näköjään työturvallisuudesta…). 

Minna ja Lasse IVS-hanke

Tarve hankekokonaisuudelle ei perustu seutujohtoryhmän fiilikseen, vaan taustalla on Kohtaanto2017-hanke, jossa yli 1000 osallistujaa toivoivat näitä teemoja: 

  • Työnantajien ja alojen imagon nostaminen 
  • Rekrytointiosaamisen kehittäminen 
  • Yritysten ja HRD-toiminnan kehittäminen 
  • Entistä joustavammat keinot kouluttaa/hankkia osaamista työntekijöille tai tuleville työntekijöille  
  • Perehdytyksen vahvistaminen 

Invest In Staff keskittyy siis yrityksen sisällä tehtävään henkilöstön kehittämiseen. Onko työntekijällä olo, että hän on tärkeä? Onko hän sitoutunut vai miettiikö työpaikan vaihtoa tai muuttoa muualle? Onko yrityksessä jatkuva oppimisen kulttuuriMiten rakennetaan hyvää työnantajamielikuvaa? Kohdellaanko työnhakijaa kuin asiakasta? Tuhlautuuko uuden henkilön työaikaa, kun hän etsii tietoa tai ei tiedä, mitä pitäisi tehdä?  

Voimme ottaa mukaan maksimissaan 25 yritystä, eli yritysten on mahdollista saada nimellisellä korvauksella henkilöstöhallinnon osaajia käyttöönsä pariksi vuodeksi. Mitään valmista etenemiskaavaa ei ole, vaan jokaisen yrityksen kanssa tehdään räätälöity suunnitelma. Tehdään sitä, mitä tarvitaan. Ei lähdetä maalailemaan liian suurella pensselillä, vaan pureudutaan arkisiin asioihin.  

Saarijärven-Viitasaaren seutukunta kiinnostaa Keskisuomalaista ja ensimmäinen juttu tehtiin starttivaiheessa. Toinen juttu tulee Maarla Oy:stä ja SopValm Oy:stä, jotka lähtivät ensimmäisten joukossa mukaan hankkeeseenHommien edetessä aiheeseen palataan ja katsotaan, otetaanko siihen juttuun jokin yritys mukaan. Lisäksi tulen kirjoittamaan Keskisuomalaisen Stoori-blogiin havaintoja seutukunnasta ja yrityksistä, joten tulemme olemaan näkyvillä! 

Minna Liminka

Hankkeen verkkosivut 
Facebook
LinkedIn 

Juttu Keskisuomalaisen Yritykset & työelämä -osiossa 16.9.2019 

Keskisuomalaisen kirjoitus hankkeesta

Testitekstiä