selaa koulutuksia
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2021

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2021

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2021

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Strategiarahoituksella toteutettavat hankkeet jakautuvat kahteen teemaan: Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen sekä Koulutuksen järjestäjän tieto-osaamisen parantaminen.

Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2021-31.12.2022

Kehitämme tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus- ja tukitoimia hyödyntäen uutta teknologiaa yhteistyössä ervaopettajien, ohjaus- ja Digilabin henkilöstön kanssa. Tavoitteena on yhdistää teknologinen ja pedagoginen osaaminen kohderyhmän hyödyksi uudella tavalla ja parantaa näin opetuksen ja ohjauksen laatua.

Tulokset

 • Hankkeen kohteena oleville koulutusaloille on suunniteltu ja pilotoitu uutta teknologiaa hyödyntäviä pedagogisia erityisen tuen toimintamalleja ja menetelmiä
 • Erityisen tuen tarpeen organisointi, työnjako ja siihen liittyvä osaaminen on kehittynyt joustavaksi ja uutta teknologiaa hyödyntäväksi toimintatavaksi
 • Yhteistyöhön työelämän kanssa ja siirtymiseen työelämään ko. opiskelijoiden osalta on kehittynyt työkalupakki opiskelijalle ja opettajalle
 • Työpaikkaohjaajille on laadittu erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen tukimateriaaleja
 • Erityisen tuen tarpeen opiskelijoiden ja oppimisvaikeuksista kärsivien opiskelijoiden osallistuminen ja motivaatio on kasvanut, keskeyttämiset ja opintojen viivästyminen on vähentynyt ja heidän työllistymisensä/ työllistymismahdollisuutensa on parantunut

Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2021-31.12.2022

Kehittämistoimenpide koostuu kokonaisarkkitehtuurityön suunnittelusta ja valituista tiedolla johtamisen osa-alueiden kehittämisestä sekä intran ja Teamsin toiminnallisuuden ja hyödynnettävyyden parantamisesta. Tarve perustuu siihen, että haluamme kehittää ja monipuolistaa tiedon tuottamista ja sen hyödyntämisen parempaa hallintaa ja osittain hajallaan olevan tiedon yhdistämistä vaiheittain osa-alue kerrallaan.

Tulokset

 • Kokonaisarkkitehtuurityön karkea suunnitelma noudattaen kansallisen koordinaatioryhmän linjauksia
 • Palautetiedon käsittely on monipuolista ja entistä systemaattisempi osa toiminnan kehittämistä ja on luotu ajantasainen prosessimalli
 • HR-tietoja on hyödynnetty aiempaa paremmin johtamisen välineenä ja ennakointityön tukena
 • CRM-järjestelmään on kehitetty uusia raportteja ja sen käytettävyys on parantunut
 • Teamsin käyttö on selkiytynyt ja sen käyttö on johdonmukaista ja monipuolista
 • Intrassa on käytössä eri julkaisujärjestelmien tietoja ja sen käyttö on lisääntynyt

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

 

 

 

 

 

Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen: yhteyshenkilö Pokessa

Ouli Pekka
matkapuhelin: 040 3589 198
sposti: pekka.ouli@poke.fi

Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen: yhteyshenkilö Pokessa

Tall Mervi
matkapuhelin: 040 8222 561
sposti: mervi.tall@poke.fi