selaa koulutuksia
Hanke

Biotar

BIOTAR – Biotalouskampuksen osaamisalusta

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2016-30.9.2019

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Puun käytön lisääntyminen aiheuttaa kehittämistarpeita alan osaamiselle, yritystoiminnalle ja tuotekehitystoiminnalle. Hankkeessa suunnitellaan toteutettavien tutkimus- ja osaamisympäristöjen opetukselliset ja tutkimukselliset sisällöt ja toteutetaan BIOTAR-investointi hankkeen hankinnat.

Kokonaistavoitteena on saada kytkettyä POKEn ja JAMKin biomassojen korjuu-, kunnossapito- ja logistiikkaosaaminen osaamisalustaan ja luoda sille toimintamalli. Metsänhoidon, koneellisen puunkorjuun, puutavaran kuljetuksen sekä näiden koneiden ja laitteiden huolto ja kunnossapito ja korjaushenkilöstön saamista nopeammin ja resurssitehokkaammin työelämän tarpeisiin.

Hanke mahdollistaa t&k-toiminnan ja oppilaitosyhteistyön lisäämistä hydrauliikka-, pneumatiikka- ja koneenrakennusyrityksille Biotalouskampuksella.

Simulaatiotekniikkaan liittyy tavoite, johon pyritään saamaan malli metsäkoneenkuljettajan työnaikaisen valvonnan kehittämiseen kuljettajan tilannekuvan ja koneen tuotantotietoja hyväksikäyttäen.

Simulaatiotekniikkaan liittyvä tavoite on kehittää sellaiset toimintamallit, että hydrauliikkaympäristössä voidaan toteuttaa vianetsintää sekä laatia koneikkoja ohjauksineen.

Koneiden ja laitteiden käytössä sekä kunnossapidossa kehitetään mallia 3D- ja 360 asteen kuvaustekniikan hyödyntämisessä.

Rahoittaja

BIOTAR-hanke toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston tuella

Hallinnoija

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Osatoteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

Yhteyshenkilö POKEssa

Projektipäällikkö
Matti Puttonen

Biotar-hankkeen logot

 

Keski-Suomen liitto -logo