selaa koulutuksia
Hanke

Digiosaava

Digiosaava – Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke

Toteutusaika: 30.09.2022 – 31.12.2023 sekä jatkoaika 01.01.2024 – 30.04.2024

Lyhyt esittely:

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen järjestäjien digiosaamisen kasvattaminen.

Hankesuunnitelma

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on uuden teknologian hyödyntäminen oppimisen tukena laajasti ja innovatiivisesti. Digitaalisuuden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää koulutuksen järjestäjien osaamisen kehittymistä niin opetuksen toteutuksen kuin johtamisen käytäntöjenkin osalta. Hankkeessa luodaan digitaalisen osaamisen ja johtamisen kehittämiskokonaisuus (virtuaalikampus), sisältäen erilaisia oppimispolkuja niin johdolle, opetus- ja tukihenkilöstölle kuin hallintoonkin. Lisäksi hanke suunnittelee tähän liittyvän koulutuskokonaisuuden, joka toteutetaan hankkeen jatkoajalla vuoden 2024 aikana.

Kehittämistyötä tekevät kahdeksan eri kehittämisryhmää:

Johtamisen ja hallinnon käytännöt

1. Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää
2. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen
3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen
4. Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

Opetuksen ja oppimisen käytännöt sekä oppimisympäristöt

5. Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka
6. Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa
7. Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
8. Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista

Lisätietoja hankkeesta: http://digiosaava.fi/www/

Perustiedot

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinoija: Työtehoseura

Verkostokumppanit: 77 ammatillista oppilaitosta ympäri Suomen

Hankkeen yhteyshenkilö Pokessa:

Tomi Kankainen
040 153 0650
tomi.kankainen@poke.fi

Digiosaava logo