selaa koulutuksia
eBoss

eBoss

eBoss-hyvinvointivalmennusta nuorille -hanke

Toteutusaika 1.2.2016 – 31.1.2019

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on edistää ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä tukea heidän elämänhallintaansa, arkielämän taitojaan, sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan, jotta heidän opiskelu- ja toimintakykynsä vahvistuisivat. Tällä on vaikutusta siihen, miten hyvin he suorittavat tutkintonsa loppuun ja työllistyvät opintojen jälkeen.

Hankkeen aikana luodaan, pilotoidaan, levitetään ja osin juurrutetaan eBoss-hyvinvointivalmennus-malli henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa yhteistyönä.

eBoss-valmennus toteutuu digivalmennuksena ja mobiilivalmennuksena.

Digivalmennus toteutetaan verkkopohjaisena valmennuksena hyödyntäen erilaisia virtuaaliympäristöjä.

Digivalmennus suunnataan erityisesti POKEn Saarijärven ja Viitasaaren toimipisteiden opiskelijoille ja heidän opettajilleen. Mobiilivalmennus toteutetaan osaksi kontaktivalmennuksena, johon liitettynä testataan terveellisiä elämäntapoja esim. yleinen hyvinvointi, liikunta, ravitsemus, uni, päihteet, tupakointi, sosiaalinen osallistuminen ja niitä edistäviä ja minä pystyvyyttä vahvistavia älypuhelimiin soveltuvia, ilmaisia applikaatioita.

Hankkeen aikana on tarkoitus toteuttaa 8 interventioryhmää. Saarijärven ja Viitasaaren yksiköistä yhteensä 6 opiskelijaryhmää ja Äänekoskelta kaksi ryhmää. Kaikista eBoss-valmennusohjelmaan osallistuvista opiskelijoista valitaan yhteensä 12 vertaisohjaajiksi valmennuksille. Vertaisohjaustoimintaan luodaan digitaalinen toimintaympäristö.

Hankkeen aikana toteutetaan myös innovointi- ja liikkumaan innostamispäiviä kaikissa POKEn toimipisteissä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Välittömät kohderyhmät

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa opiskelevat 16-29 vuotiaat nuoret, jotka kokevat tarvetta muuttaa epäterveellisiä elämäntapojaan ja haluavat vahvistaa elämänhallintaansa, parantaa arkielämän taitojaan.

 • Asuntoloissa asuvat nuoret.
 • Osa opetus- ja ohjaushenkilöstöstä

Välilliset kohderyhmät

 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston opetus- ja ohjaushenkilöstö
 • Kouluterveydenhuolto (terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori)
 • Opiskelijahuoltoryhmät
 • Etsivä nuorisotyö

Hallinnoija

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Toteuttajat

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
 • Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry:n
 • Keski-Suomen Liikunta ry:n
 • Humanistisen ammattikorkeakoulu

Rahoittaja

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama