selaa koulutuksia
eOppimiskulttuuria kaikille

eOppimiskulttuuria kaikille

eOppimiskulttuuria kaikille

Toteutusaika 17.6.2015 – 31.12.2017

Hankkeen tavoitteet

Edistetään opetuksen ja tietohallintojen /ICT-palveluiden vuoropuhelua oppilaitosten opetusteknologian kehittämistyössä. Pilotteihin osallistuvat opettajat valmennetaan uusien työvälineiden pedagogiseen käyttöönottoon. Myös pilottialojen opiskelijat perehdytetään pilviympäristön mahdollisuuksiin, jolloin myös opiskelijat voivat osallistua ympäristön käyttötapojen suunnitteluun. Mukana on myös oppilaitosten opetusteknologian tukihenkilöitä, joiden osallistumisen kautta syntyneet käytänteet viedään laajemmin osaksi oppilaitosten toimintaa.

Tärkeimmät teemat

  • Office365-ympäristön mahdollisuudet oppimiselle
  • Henkilökohtaiset opinpolut
  • Osaamisen näkyväksi tekeminen
  • Työelämäyhteistyön näkökulma
  • Pedagogiikka (aktiivinen oppija, yhteisöllinen oppiminen, projektityöt ym)

Hallinnoija

  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

  • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
  • Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
  • Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Rahoittaja

  • Opetushallitus

Yhteyshenkilö POKEssa

Pekka Ouli