selaa koulutuksia
Hanke

Finnish Future Farm

Finnish Future Farm

Toteutusaika: 1.9.2023–30.6.2026

Hankesuunnitelma

Tavoitteet

Finnish Future Farm -hankkeessa luodaan käytännönläheinen yhteiskehittämisen ympäristö ja osaamiskeskittymä Biotalouskampukselle Saarijärven Tarvaalaan. Hankkeen tavoitteena on edistää sekä ruoantuotannon kestävyyden että kannattavuuden kehitystä ja siihen perustuvaa uutta, kansainvälistä kasvuliiketoimintaa.

Toimenpiteet

Finnish Future Farm -hankkeessa luodaan yhteiskehittämisen ympäristö, jossa pystytään kehittämään peltoviljelyn (nurmi ja vilja) CO2-päästöjä minimoivia ja taloudellista kannattavuutta parantavia ratkaisuja. Hankkeessa hyödynnetään myös valmiita ratkaisuja, kuten Nesteen 100% jätteistä ja tähteistä Suomen markkinoille valmistamia diesel- ja polttoöljytuotteita. Keskeinen tavoite on edistää yhteistyömahdollisuuksia ja innovaatiotoimintaa älymaatalouden startup-yhteisön ja kiihdyttämöekosysteemin avulla.

Perustiedot

Rahoittaja

EU:n Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Oikeuden mukaisen siirtymän rahasto (JTF).

Koordinoija/päätoteuttaja, verkostokumppanit

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Poke.
Kumppaneina Valtra, AGCO Power ja Neste sekä Saarijärven kaupunki.

Yhteyshenkilö Pokessa

koulutusjohtaja Pekka Janhonen
p. 040 054 2031