selaa koulutuksia
Hanke

Hymy

Hymy

Toteutusaika: 1.12.2022 – 30.4.2025.

Lyhyt esittely

Opetushallituksen rahoittama Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus -teeman alla käynnistynyt verkostohanke Hymy painottuu opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistamiseen, oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen sekä hyvinvointijohtamisen kehittämiseen. SAKU ry:n koordinoiman hankkeen tavoitteena on kokeilla, mallintaa ja juurruttaa uutta toimintaa osaksi hankeverkostossa mukana olevien 16 oppilaitoksen arkea. Poken hankekehittämistyötä hyödynnetään kuntayhtymän strategian rakentamisessa.

Hankesuunnitelma

Tavoitteet

 • Opiskelijakuntatoiminnan vahvistaminen sekä eri kampuksilla että koko organisaation tasolla
 • Opiskelijavaikuttamisen keinojen kehittäminen ja opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen
 • Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen luonto- ja eläinlähtöistä toimintaa kehittämällä
 • Luonto- ja eläinlähtöisen toiminnan tutuksi tekeminen opiskelijoille ja henkilökunnalle
 • Hyvinvoinnin ja hyvinvointiosaamisen johtamisen kehittäminen

Toimenpiteet

 • Opiskelijakuntatoiminnan aktivoiminen, opiskelijoiden vaikuttamisen keinojen kehittäminen ja opiskelijakuntien yhteistyön lisääminen
 • Luonto- ja eläinlähtöisen toiminnan mallien pilotointi ja informaation lisääminen
 • Hyvinvointijohtamisen osa-alueisiin perehtyminen ja toiminnan mallintaminen oppilaitoksessa

Tulokset

 • Aktiivinen opiskelijakuntatoiminta
 • Uudet opiskelijavaikuttamisen muodot ovat käytössä
 • Luonto- ja eläinlähtöistä toimintaa osataan hyödyntää oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi
 • Henkilöstön ymmärrys luonto- ja eläinlähtöisestä toiminnasta on lisääntynyt
 • Opiskelijoiden osallisuuden ja kiinnittymisen tunne opintoihin on lisääntynyt
 • Hyvinvointijohtamisen osaaminen on lisääntynyt

Hankkeessa tapahtuu

Hankeverkostolla on vuosittain kaksi ydinkohtaamista, sen lisäksi toimitaan teemasoluissa, joissa kehitetään ja mallinnetaan uutta toimintaa. Hankkeen vierailuohjelman kautta on mahdollista tutustua verkostotoimijoihin kasvokkain.

16.5.2024 järjestettiin Jyväskylän kristillisellä opistolla yhteisöllinen ja elämyksellinen päivä hyvinvoinnintueksi. Mukana Poken, JyPaO:n ja Jyväskylän kristillisen opiston opiskelijoita. Tapahtuman teemana oli luontolähtöisyys osana ammatti-identiteettiä. Juttu Poken www-sivuilla.

Hankkeen päättyessä

Kehitettyjä malleja levitetään muille verkostoille ja oppilaitoksille SAKU ry:n viestintäkanavissa.

Perustiedot

Rahoittaja
Opetushallitus

Lisätietoja Pokessa antaa
Jylhä-Rastas Sarita
p. 040 1325 014
sarita.jylha-rastas(at)poke.fi

Projektihenkilöstö

Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistaminen:
Heli Loberg, p. 0400 351 514
Mervi Makkula, p. 040 5864 110

Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen / luonto- ja eläinlähtöinen toiminta:
Taina Perkiö, p. 040 8356 800
Milja Forsman, 040 6432 747

Hyvinvointijohtamisen kehittäminen:
Maarit Ikonen, 040 0646 718
Anna-Maija Koskenlahti, 040 0351 516

Koordinoija/päätoteuttaja, verkostokumppanit

SAKU ry:n koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän lisäksi ovat:

AhlmanEdu, Saimaan ammattiopisto Sampo, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Varalan Urheiluopisto

Opetushallitus rahoittaa logo