selaa koulutuksia
Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Jatkuvan oppimisen – hankkeet

Hankkeet pähkinänkuoressa

Poke on mukana kolmessa jatkuvan oppimisen hankkeessa

  • Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin (1.8.2020 – 1.7.2023)
  • Osaamisella töihin – ammatillisen koulutuksen ratkaisuja alueelliseen kohtaannon haasteeseen (1.8.2020 – 30.6.2023)
  • Joustavia ja yksilöllisiä osaamispolkuja työllistymisen tueksi – ratkaisuja alueellisiin kohtaannon haasteisiin (1.3.2021 – 31.06.2023)

Hankkeiden päätavoitteet

Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin

OsaajaKS

1.8.2020 – 1.7.2023

Keski-Suomessa uudistetaan tulevina vuosina jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia maakunnan työllisyyden kasvattamiseksi. Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin -hanke kehittää alueen työnhakijoiden ja työnantajien avuksi saumatonta jatkuvan oppimisen OsaajaKS -palveluketjua.

Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä etsiä uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Työllisyyden kuntakokeilusta hankkeeseen osallistuvat ensimmäisessä vaiheessa Jyväskylä, Muurame, Laukaa ja Äänekoski. Työttömyys on Keski-Suomessa korkealla tasolla, mutta samaan aikaan useat alat, kuten sosiaali- ja terveysala, kone- ja tuotantotekniikka sekä ICT-ala, kärsivät osaajapulasta. Nopeiden työllisyysvaikutusten saamiseksi on tunnistettava, millaista osaamista työelämässä tarvitaan.

Hankkeessa pyritään lisäämään Keski-Suomen työllisyyttä koulutuksen ja ohjauksen avulla, jotta työvoimapulasta kärsivät alat saavat osaavia työntekijöitä. Työelämän tarpeita kartoitetaan oppilaitosten, työllisyyspalveluiden ja työnantajien yhteistyönä, jotta koulutus ja ohjaus olisi osuvaa. Koulutus- ja uramahdollisuudet kootaan myös työnhakijoiden nähtäville.

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Hankkeessa ovat mukana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Alkio-opisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Jyvälän kansalaisopisto, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kesäyliopisto ja Poke.

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta osaajaks.fi

OsaajaKS-logo

 

 

 

 

Osaamisella töihin – ammatillisen koulutuksen ratkaisuja alueelliseen kohtaannon haasteeseen

1.8.2020 – 30.6.2023

Osaamisella töihin -hankkeen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeilua. Hankkeessa tuodaan esille ammatillisessa koulutuksessa opiskelua, oppimis- ja työympäristöjä, työtehtäviä ja opiskelutapoja VR-teknologiaa hyödyntäen.
Hankkeen tavoitteena on työvoimakoulutusten työllisyysvaikutuksien parantaminen tehostamalla opiskelijoiden HOKS-prosesseja ja tiivistämällä työpaikoilla tapahtuvaa ohjausyhteistyötä. Lisäksi hankkeessa pyritään toteuttamaan yksilöllisiä ja työelämälähtöisiä työvoimakoulutuksia ja tehdään teknologiaa hyödyntäviä pilotteja sosiaali- ja terveys-, kone- ja tuotantotekniikan ja ICT-aloille. Pilottien avulla opiskelija voi tutustua alan työtehtäviin ja työympäristöihin sekä harjoitella työssä vaadittavaa osaamista.

Osaamisella töihin -hanketta koordinoi Gradia ja Poke on mukana hankkeen osatoteuttajana.

 

Joustavia polkuja työelämään -hanke

1.2.2021 – 30.6.2023

Joustavia polkuja työelämään -hankkeen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeilua kehittämällä keinoja alueiden osaamiskohtaantojen ratkaisemiseksi. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa ja tehdä helposti saavutettavaksi asiakkaan palvelupolkua lähtien yksilöllisestä osaamistarpeen tunnistamisesta aina joustavaan osaamisen hankkimiseen.

Verkostoyhteistyöllä tuetaan Jämsän, Keuruun ja Saarijärven työllisyyden kuntakokeilua ja edistetään alueellisten, moniammatillisten osaamisekosysteemien muodostumista.

Hankkeessa selvitetään alueellisesti potentiaalisimmin työllistävien toimialojen päivitettyjä ja tulevaisuusorientoituneita osaamistarpeita. Tavoitteena on tuotteistaa ko. tietoon perustuen tarvelähtöisiä, joustavia ja helposti saavutettavia työvoima- ja lyhytkoulutuksia eri kouluasteille. Lisäksi kehitetään ja toteutetaan opiskelun aikaisia tukimuotoja eri kouluasteilla. Hankkeessa pyritään edistämään kokeilukuntien työllisyysasteen nousua.

Kohderyhmänä ovat työllisyyden kuntakokeilussa kuntien (Jämsä, Keuruu ja Saarijärvi) työllisyyspalveluille siirtyvät työttömät työnhakijat. Toimet kohdentuvat henkilöihin, joiden kohdalla osaamisen kehittämisellä ja sen näkyväksi tekemisellä on suuri vaikutus työllistymiseen, sosioekonomisen aseman kohentumiseen ja osallisuuden vahvistumiseen. Toinen ensisijainen kohderyhmä ovat osaamiskohtaannosta kärsivien toimialojen työnantajat, yritykset ja organisaatiot.

Tulokset syntyvät rinnakkain kuntakokeilun 1. vaiheen hankkeiden, Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju sekä Osaamisella töihin, kanssa.
Hankkeessa ovat mukana Gradia, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jämsän työväenopisto ja Keuruun kansalaisopisto. Hanketta koordinoi Gradia ja muut toimijat ovat hankkeen osatoteuttajia.

Hankkeiden rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKM-logo