selaa koulutuksia
Hanke

XR-osaamisen monialainen hyödyntäminen keskisuomalaisessa työelämässä (KEXRI2)

XR-osaamisen monialainen hyödyntäminen keskisuomalaisessa työelämässä

Kexri2-logo

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2023 – 31.3.2026

Taustaa

XR-osaamisen monialainen hyödyntäminen keskisuomalaisessa työelämässä (KEXRI2) -hanke vastaa kasvavaan tarpeeseen integroida laajennetun todellisuuden (XR) teknologioita keskisuomalaisten yritysten, oppilaitosten ja kehittämisyhtiöiden arkeen. Teknologian nopea kehitys tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia, mutta samalla tuo haasteita, etenkin pk-yrityksille, jotka pyrkivät pysymään kilpailukykyisinä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Hankkeen tavoitteet

KEXRI2-hankkeen päätavoitteena on luoda ja levittää tietoa, työkaluja ja resursseja, jotka tukevat jatkuvaa XR-osaamisen kehittämistä keskisuomalaisissa toimijoissa. Tämän avulla pyritään varmistamaan, että alueen yritykset ja oppilaitokset voivat hyödyntää uusia teknologioita tarkoituksenmukaisesti ja sujuvasti. Hankkeen tavoitteeseen pyritään neljän alatavoitteen kautta:

  1. Tieto: Lisätään tietoa ja ymmärrystä XR-teknologioiden soveltamisesta yritystoiminnassa.
  2. Kokeilu ja arviointi: Kehitetään toimintatapoja, malleja ja työkaluja XR-teknologioiden hyödyntämiseen.
  3. Uuden luominen: Tuotetaan tulevaisuusorientoitunutta tietoa yritysten ja asiantuntijoiden yhteistyöllä.
  4. Vaikuttavuus: Tuotetaan kiinnostavia ja helposti lähestyttäviä työkaluja osaamisen kehittämiseen.

Toteutus ja yhteistyökumppanit

Hanke koordinoidaan JAMK Ammatillisen opettajankoulutuksen toimesta, yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKEn, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat Äänekoski ja Maavoimat.

Hankkeesta lisää jamk.fi-sivuilla.

Projektipäällikkö

Ouli Pekka
matkapuhelin: 040 3589 198
sposti: pekka.ouli@poke.fi

Projektiasiantuntijat

Terveys- ja hyvinvointialat
Forsman Milja
matkapuhelin: 040 6432 747
sposti: milja.forsman@poke.fi

Mikkonen Toni
matkapuhelin: 040 595 0811
sposti: toni.mikkonen@poke.fi