selaa koulutuksia
Hanke

LATU

LATU – Laadukasta oppimisen tukea Pokella ja Keski-Suomessa

Toteutusaika: 01.01.2024 – 30.06.2025

Lyhyt esittely

Hankkeen tavoitteena on tehostaa oppimisen tuen tarpeen tunnistamista ja oppimisen tuen käytännön tukitoimia niin, että opintojen ohjaus vahvistuu ja opiskelijat etenevät opinnoissaan sujuvasti kohti omaa tavoitettaan. Tähän pyritään varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen menetelmien ja toimintamallin kehittämisellä, henkilöstön osaamisen lisäämisellä, saavutettavan ja selkeän opetusmateriaalin käyttöönotolla ja teknologian tehostamisella opintojen seurantaan. Samalla tehdään käytännönläheinen ja monialainen oppimisen tuen suunnitelma sekä vertaisopitaan muulta Keski-Suomen toisen asteen ammatilliselta oppilaitosverkostolta yhteisten työpajojen kautta.

Hankesuunnitelma

Tavoitteet ja toimenpiteet

.

Perustiedot

.

Rahoittaja
Opetushallitus

Verkostokumppanit

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Jyväskylän kristillinen opisto JKO

Jyväskylän palvelualan opisto Jypao

Opetushallitus rahoittaa logo