selaa koulutuksia
Hanke

Liikkuva koulu

Liikkuva koululiikkuva poke logo

Hankkeen toteutusaika: 01.08.2018 – 30.06.2019

Kohderyhmä

Pohjoisen Keski-Suomen kaikkien toimipisteiden opiskelijat ja henkilökunta. Kattaen siis Äänekosken, Saarijärven ja Viitasaaren toimipisteet.

Hankkeen tavoitteet

Mitä?

Liikkuva Poke -toiminnan tavoitteena on saada lisää liikettä opiskelijoiden ja henkilökunnan arkeen. Olemme aloittaneet toiminnan syksyllä 2017 Opinahjon toimipisteessä ja syksystä 2018 ohjelma laajenee koskemaan koko Pokea. Tavoitteena on lisätä liikettä koulupäiviin ja vapaa-ajalle, sekä vähentää ja tauottaa istumista. Opiskelijoilla on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan. Kouluterveydenhuollon kautta opiskelijat voivat saada oman Personal trainerin, joka tekee alkukartoituksen ja sen pohjalta henkilökohtaisen liikuntaohjelman, sekä opastaa harjoittelussa.

Miksi?

Haluamme lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia. Taottamalla istumista ja lisäämällä liikettä oppitunteihin opiskelijat jaksavat paremmin keskittyä opetukseen ja myös oppimistulokset paranevat. Opiskelijoiden käyttöön hankitut liikuntavälineet mahdollistavat fyysisen aktiivisuuden myös välitunneilla. Vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia on myös tarjolla kuntosaliharjoittelusta judoon. Panostamalla hyvinvointiin nyt olemme vaikuttamassa tulevaisuuden työntekijöiden työkuntoon ja työssäjaksamiseen.

Miten?

  • taukoliikettä oppitunneille
  • vaihtoehtoja pulpetissa istumiseen
  • liikuntavälineitä välitunneille ja luokkatiloihin
  • vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia
  • Personal training -palveluita
  • Yhteisiä liikuntatempauksia ja tapahtumia
Liikkuvan Poken Instagram sivut @liikkuvapoke
Hankkeen omat www-sivut täällä. Lue lisää ja seuraa blogia!

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hanketta toteuttavat Pokessa

Ulla Martinmäki, Vesa Villanen, Arttu Pihlainen ja Tero Toivonen.

Hankkeen yhteyshenkilö

Ulla Martinmäki

 

okm logo

liikkuva opiskelu - logo