selaa koulutuksia
Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2019 – 30.9.2020 – jatkoa 30.11.2021 

Kohderyhmä

Pohjoisen Keski-Suomen kaikkien toimipisteiden opiskelijat ja henkilökunta. Kattaen siis Äänekosken, Saarijärven ja Viitasaaren toimipisteet. 

Hankkeen tavoitteet 

Mitä? 

Liikkuva Poke -toiminnan tavoitteena on saada lisää liikettä opiskelijoiden ja henkilökunnan arkeen. Olemme aloittaneet toiminnan syksyllä 2017 Opinahjon toimipisteessä ja syksystä 2018 ohjelma laajenee koskemaan koko Pokea. Tavoitteena on lisätä liikettä koulupäiviin ja vapaa-ajalle, sekä vähentää ja tauottaa istumista. Opiskelijoilla on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan. Opiskelijaterveydenhuollon kautta opiskelijat voivat saada oman Personal trainerin, joka tekee alkukartoituksen ja sen pohjalta henkilökohtaisen liikuntaohjelman, sekä opastaa harjoittelussa. Sportti-PT:nä toimii Äänekosken kaupungin työntekijä Maria Heikkinen. 

Miksi? 

Haluamme lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia. Taottamalla istumista ja lisäämällä liikettä oppitunteihin opiskelijat jaksavat paremmin keskittyä opetukseen ja myös oppimistulokset paranevat. Opiskelijoiden käyttöön hankitut liikuntavälineet mahdollistavat fyysisen aktiivisuuden myös välitunneilla. Vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia on myös tarjolla kuntosaliharjoittelusta joogaan. Panostamalla hyvinvointiin nyt olemme vaikuttamassa tulevaisuuden työntekijöiden työkuntoon ja työssäjaksamiseen. 

Miten? 

  • taukoliikettä oppitunneille 
  • vaihtoehtoja pulpetissa istumiseen 
  • liikuntavälineitä välitunneille ja luokkatiloihin 
  • vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia 
  • Personal training -palveluita 
  • Yhteisiä liikuntatempauksia ja tapahtumia 

Liikkuvan Poken Instagram sivut @liikkuvapoke 

Hankkeen omat www-sivut täällä. Lue lisää ja seuraa blogia! 

Rahoittaja 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Hanketta toteuttavat Pokessa 

Ulla Martinmäki, Vesa Villanen, sekä opiskelijakunnat 

OKM-logo

 

 

 

 

 

 

Hankkeen yhteyshenkilö

Terveys- ja hyvinvointialat, Yhteiset ja muut opinnot
Martinmäki Ulla
matkapuhelin: 040 129 2856
sposti: ulla.martinmaki@poke.fi