selaa koulutuksia
LuoKSe – Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta

LuoKSe – Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta

LuoKSe – Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta

Toteutusaika 1.3.2016 – 28.2.2018luokse_hanke-logo

Hankkeen tavoitteet

LuoKSe -hankkeessa tuetaan maaseudun uusia palvelumuotoja ja monialaisten yritysten uusia palveluinnovaatioita Green Care toiminnan tiedottamisen ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisen avulla. Tavoitteena on monialaisen, vuorovaikutteisen viestinnän rakentaminen, joka koostuu: kokemusperäisestä tiedosta (mm. kokeilualustat eläin-, puutarha-, luontolähtöisille palveluille), vaikuttavuustiedosta ja palvelutarpeista eri asiakasryhmissä, palveluiden laadun määrittelystä, SOTE- ja matkailupalveluiden toimintaehtojen ja palvelupyyntöjen kartoituksesta sekä yhteistoiminnallisten tapahtumista, jotka innovoivat yritystoimintaa.

Hallinnoija

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (JAO)
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE)
Maaseudun sivistysliitto (MSL)
Luonnonvarakeskus Laukaa puutarha (LUKE)

Rahoittaja

Euroopan Maaseuturahasto / Keski-Suomen ELY-keskus
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Lisätietoja

Sanna Peltola, projektipäällikkö
puh. 040 560 7927
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö

Yhteyshenkilö POKEssa

Sarita Jylhä-Rastas

luokse-hankelogot

Luokse-hankeeen-logot