selaa koulutuksia
Osallistu ja voi hyvin

Hankkeen tulokset ja toiminta jatkossa

Tiedote 6.6.2022

Opetushallituksen rahoittama Oikeus osata -kehittämisohjelmaan kuuluva Osallistu ja voi hyvin -hanke on päättymässä kesäkuun lopussa.  Hankkeen teemana oli hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen, kohderyhmänä Poken opiskelijat.

Osallistu ja voi hyvin logot

Poke on toiminut osatoteuttajana kahdessa eri painopisteessä tässä hankkeessa:

Painopiste 2.1., jossa tavoitteena oli opiskelijakuntatoiminnan aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja vaikuttavan toiminnan edistäminen

Painopiste 2.2., jossa tavoitteena oli ammattiosaajan työkykypassin näkyvyyden ja käyttöönoton laajeneminen sekä Liikkuva Amis toiminnan laajeneminen

Hankkeen tuloksina saatiin luotua Pokelle oma opiskelijakuntatoiminnan opas sekä vuosikello, jota opiskelijakuntien ohjaavat opettajat yhdessä opiskelijakuntien jäsenien kanssa laativat ja päivittävät. Opiskelijakunnille hankittiin säkkituoleja, rollupit jäsenrekrytointiin ja tapahtumiin. Tarkoitus on vielä hankkia osittain hankkeen rahoituksella eri kampuksille diginäytöt, joiden avulla opiskelijakunnan toimintaa ja tapahtumia markkinoidaan.

Rollup Laukaassa teltalla

Opiskelijakuntatoimintaa sekä Poken ns. kuningashallitus saatiin aktivoitua koronan aiheuttaman laantumisen jälkeen. Opiskelijakunnat jatkavat jatkossa edelleen toimintaansa ohjaavien opettajien avustamina.

Ammattiosaajan työkykypassia pilotoitiin kahdessa tutkintoryhmässä ja tarkoitus on laajentaa sen käyttöönottoa. Tästä lisätietoa voi kertoa lehtori Ulla Martinmäki.

Ulla Martinmäki on myös kehittänyt ja laajentanut Liikkuva Poke -toimintaa, yhtenä esimerkkinä koko Poken tauotustorstai Youtube-videot. Tämäkin toiminta jatkuu ja kehittyy edelleen hankkeen jälkeenkin.

Opiskelijan taukojumppa

Lisätietoa hankkeesta antavat

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
Makkula Mervi
matkapuhelin: 040 5864 110
sposti: mervi.makkula@poke.fi

Terveys- ja hyvinvointialat, Yhteiset ja muut opinnot
Martinmäki Ulla
matkapuhelin: 040 129 2856
sposti: ulla.martinmaki@poke.fi

Raitio Kimmo
matkapuhelin: 040 4859 799
sposti: kimmo.raitio@poke.fi