selaa koulutuksia
Hanke

Parasta johtamista

Parasta johtamista – Bästä ledarskap Pohjoinen

Hankkeen toteutusaika: 12.12.2018- 31.12.2020, hankeaikaa jatkettu 30.6.2021 saakka.

Hankkeen teemat

Hanke kokonaisuudessaan sisältää neljä teemaa:

 1. Osaamisperusteisen johtamisen kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista.
 2. Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtamisen kehittäminen.
 3. Opiskelijakumppanuuksien johtamisen kehittäminen.
 4. Tiedolla johtamisen kehittäminen ja tiedon laadun parantaminen

Hankkeen toimenpiteiden kautta osallistetaan koulutuksen järjestäjien henkilöstöä eri työntekijäryhmistä.  Toteuttajat ovat valinneet oman organisaationsa toiminnan kannalta keskeiset teemat hanketyönsä keskiöön.

POKEn keskeinen teema on Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtamisen kehittäminen, jota muiden teemojen osalta tehtävä verkostotyö ja parhaiden käytäntöjen jakaminen tukee.

Hankkeen tavoitteet POKEssa

 1. Päätavoitteena on hankkeen teema 2 :
  Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon kehittäminen sekä laadukkaan ja toiminnallisen yhteistyön vahvistaminen ja sujuvoittaminen työelämän ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on yhdistää POKEn eri koulutusalojen osaaminen ja toimintatavat yhtenäiseksi työelämän palveluprosessiksi, joka palvelee työelämää ja vahvistaa POKEa alueensa keskeisenä osaamisen kehittäjänä ja kumppanina.
 2. Tiedolla johtamisen kehittäminen ja tiedon laadun parantaminen sekä johtamiseen tarvittavien tietojen ja mittareiden hahmottaminen asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen johtamisen kehittämisen tukena ja mahdollistajana.
 3. Osaamisperusteisen toiminnan kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista. Parhaiden käytäntöjen jakaminen hankkeessa mukana olevien organisaatioiden kesken.
 4. Opiskelijakumppanuuksien kehittäminen. Parhaiden käytäntöjen jakaminen hankkeessa mukana olevien organisaatioiden kesken.

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen toteuttajat

 • Oulun Seudun kuntayhtymä OSEKK (koordinaattori)

Osatoteuttajat

 • Hengitysliitto ry
 • Ammattiopisto Luovi
 • Kaustisen Evankelisen Opiston kannatusyhdistys
 • Kaustisen Evankelinen Opisto
 • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
 • Kainuun ammattiopisto
 • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä
 • Ammattiopisto Lappia
 • Jokilaaksojen kuntayhtymä JEDU
 • Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE
 • Pohjois-Karjalan kuntayhtymä Riveria
 • Raahen koulutuskuntayhtymä RaahenEDU
 • Rovaniemen koulutus-kuntayhtymä REDU
 • Raudaskylän Kristillinen Opisto
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO

Hanke kuuluu verkostoon, jota koordinoi Helsingin kaupungin Puhu johdolle 0.3. –hanke. Alueellisina hankkeina toimivat Johtamisella pedagogista hyvinvointia, Parasta johtamista Länsi, Parasta johtamista Itäinen, Parasta johtamista Pohjoinen ja Parasta johtamista Etelä -verkostot.

Hankkeen vastuuhenkilöt

POKE Työelämäpalvelut
Koulutusjohtaja Marjo-Riitta Vainio
puh. 040 5124372

Projektipäällikkö Heli Skantz
puh. 040 7664063