selaa koulutuksia
Samassa veneessä 4 – Asiakkaat airoihin

Samassa veneessä 4 – Asiakkaat airoihin

Samassa veneessä 4 – Asiakkaat airoihin

Hankkeen toteutusaika: 1.12.2016 – 31.12.2017

Hankkeen taustaa

Samassa veneessä -laatuverkostossa korostuu yhteistyö, toisilta oppiminen ja tiedon jakaminen. Kehittämistä tehdään toimintajärjestelmien itsearvioinnin pohjalta laadittujen kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Mukana on perus- ja lisäkoulutusta, isoja ja pieniä koulutuksen järjestäjiä erilaisilla omistajapohjilla. Uutena toimijana mukana on Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys.

Hankkeella valmistaudutaan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon varmistamalla yksilöllisten opintopolkujen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen arvioinnin prosessit sekä koulutuksen järjestäjän tutkintojen myöntämisen laatu.

Hanke tulee uudistamaan toimintajärjestelmiä ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona järjestettävän koulutuksen osalta. Prosessit ovat tällä hetkellä osittain koulutusmuodoittain, tulevaisuudessa prosessi on ”samanlainen” kaikille opiskelijoille.

Hankkeen päätavoitteet

1) Opiskelijan polun sujuvuuden varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

2) Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun varmistamisen mekanismien uudistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

3) Tutkinnon myöntämisen laadun varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hallinnoija

• Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

• Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry.

• Jyväskylän kristillisen opiston säätiö

• Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry.

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja

Maija Salmelin