selaa koulutuksia
Hanke

Samassa veneessä 6 – Ankkurit alas

Samassa veneessä 6 – Ankkurit alas

Hankkeen toteutusaika  14.12.2018-31.12.2019

Hankkeen taustaa

Samassa veneessä –laatuverkoston toiminnassa korostuu toisilta oppiminen ja tiedon jakaminen. Verkostossa mukana olevat isot ja pienet koulutuksen järjestäjät vahvistavat toistensa laadunhallintaosaamista sekä laadunhallinnan menettelytapoja. Vuoden 2018 aikana verkostossa tehtiin ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutoksesta johtuvat uudistukset laadunhallinnan kokonaisuuteen. Muutosten myrskyissä uudistetut prosessit on saatu käyttöön ja prosessien toimivuudesta on saatu kokemusta. Tässä hankkeessa keskeisenä tavoitteena on varmistaa uudistettujen toimintaprosessien juurtuminen ja vakiintuminen käyttöön; luodaan työrauhaa ja ankkuroidaan sekä opettajien, että johdon toiminta osaksi laadunhallinnan kokonaisuutta. Johdon ja laatuvastaavien sitoutuminen toiminnan vakiinnuttamiseen on keskeistä.

Tässä hankkeessa varmistetaan laadunhallintajärjestelmän toimivuutta ja kattavuutta, kehitetään edelleen palaute- ja tulostiedon käsittelyä ja niiden vaikuttavuutta sekä vahvistetaan hankeverkostojen välistä dialogia. Laadunhallintaprosessien ja tarvittavien dokumenttien ja asiakirjojen kokonaisuuden laatua kehitetään edelleen. Prosessien mukaiset toimintatavat jalkautetaan pysyväksi toiminnaksi. Johdon rooli prosessikuvausten jalkauttamisessa ja suunnitelmien hyödyntäminen arkipäivän toiminnan johtamisessa on tärkeää. Laki ja asetus edellyttävät laadunhallinnan kokonaisuudelta monenlaisten näkökulmien huomioimista sekä useiden erilaisten asiakirjojen laatimista. Osana laadunhallinnan kokonaisuuden

kehittämistä ennakoidaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia (mm. vuosityöaikaan siirtymisen vaikutus keskeisiin laadunhallinnan prosesseihin) ja huomioidaan niiden vaikutukset laadunhallintaan.

Hankkeen päätavoitteet

1) Päivitetyn laadunhallintajärjestelmän toimivuuden ja kattavuuden varmistaminen

2) Palaute- ja tulostiedon vaikuttavuuden varmistaminen

3) Laadunhallintamenettelyiden toimivuuden varmistaminen ja kehittäminen hankeverkostojen välisellä dialogilla

Hallinnoija

  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

  • Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry
  • Jyväskylän kristillisen opiston säätiö
  • Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry
  • Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry
  • Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja

Asiakkuusvastaava Maija Salmelin

Opetushallitus rahoittaa logo