selaa koulutuksia
Samassa veneessä 7 – Kartat ja kompassit kuntoon

Samassa veneessä 7 – Kartat ja kompassit kuntoon

Samassa veneessä 7 – Kartat ja kompassit kuntoon

Hankkeen toteutusaika 1.1.2020-31.12.2021 (2 v.)

Hanke pähkinänkuoressa

Tavoitteena on varmistaa laadunhallinnan kattavuus ja systemaattisuus siten, että toimintaa uudistetaan ennakoivasti vastaamaan toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Laadunhallinta on keskeinen johtamisen, ohjauksen ja kehittämisen väline, jonka avulla varmistetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

Hankkeen päätavoitteet

Tähän hankkeeseen on valittu kaksi painopistealuetta:

Painopiste 1: Laadunhallinta on kokonaisvaltaista

Tavoitteena: Koulutuksen järjestäjät varmistavat, että laadunhallintajärjestelmät kattavat koulutuksen järjestäjän koko ammatillisen koulutuksen toiminnan ja kattavat tasapainoisesti laadunhallinnan eri vaiheet. Koulutuksen järjestäjät kehittävät menettelytavat, joilla varmistetaan, että laadunhallinta on kiinteä osa jokaisen ammatillisen koulutuksen parissa toimivan työtä.

Painopiste 3: Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa

Tavoitteena: Koulutuksen järjestäjät kehittävät ja ottavat käyttöön menettelytapoja, jotka mahdollistavat nopean reagoinnin, ennakoinnin ja tulevaisuuteen suuntautumisen sekä muutostilanteissa johtamisen

Painopiste 1

Toteutamme laadunhallintajärjestelmän itsearvioinnin ja verkoston välisen vertaisarvioinnin arviointialueeseen 15. Tulokset analysoidaan ja niiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma. Toteutamme suunnitelman mukaiset kehittämiskohteet ja osallistumme kehittämissuunnitelma mallin työstämiseen. Laadimme laadunhallinnan viestintäsuunnitelman sekä tehostamme viestintää omassa organisaatiossamme, mm. uuden intranetin rakentaminen toimintajärjestelmäksi. Uusi valtakunnallinen työelämäpalaute integroidaan osaksi palautejärjestelmää. Henkilöstö ja työelämäkumppanit perehdytetään palautejärjestelmään ja koulutuksen laadunhallintaan. Osallistumme kahden työelämäfoorumin toteutukseen.

Painopiste 1 / Tuotokset

 • Laadunhallintajärjestelmän kehittämissuunnitelma -malli.
 • Laadunhallinnan kokonaisuuden viestintäsuunnitelma -malli
 • Henkilöstön ja työpaikkaohjaajien palaute- ja laadunhallintajärjestelmiin perehdyttämisaineisto/-materiaali.
 • Päivitetty työelämäfoorumien sisältö.

Painopiste 3

Kehitämme tulevaisuustyön, ennakointi- ja palautetiedon roolia osana päätöksenteko- ja strategiaprosessia. Pilotoimme tulevaisuustyökalun käyttöä osana ennakointityötä eri kohderyhmille. Mallinnamme ja otamme käyttöön jatkuvan parantamisen vuosikellon. Toteutamme verkostossa yhdessä suunnitellun opiskelijoiden tulevaisuustyöpajan. Osallistumme ennakointitietolähteiden kokoamiseen, ohjeistamiseen niiden hyödyntämisessä sekä materiaalipankin koostamiseen. Osallistumme myös työseminaareihin, jossa ennakoidaan alueen osaamis- ja koulutustarpeita yhteistyössä eri koulutusasteiden, työelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Painopiste 3 / Tuotokset

 • Ennakointitiedon hyödyntämisen vuosikello / Jatkuvan parantamisen vuosikello -mallit.
 • Johdon ja henkilöstön tulevaisuuspajat -toimintatapa (fasilitoitu 2h toteutusmalli).
 • Opiskelijoiden tulevaisuuspaja toimintatapa (fasilitoitu 2h toteutusmalli).
 • Alueellinen toimintamalli sekä laadullisen että määrällisen ennakointitiedon kokoamiseen ja hyödyntämiseen = Ennakointi- ja tulevaisuustyökalut koottu yhteiselle alustalle (materiaalipankki)

Samassa veneessä -hankkeen infograafi PDF

Hallinnoija

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Osatoteuttajat

 • Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry
 • Jyväskylän kristillisen opiston säätiö
 • Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry
 • Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry
 • Itä-Karjalan kansanopistoseura ry
 • Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja

Kehittämisasiantuntija Tarja Naskila

 

Opetushallitus rahoittaa logo