selaa koulutuksia
Hanke

SamPo – opiskelijan saumaton opintopolku

SamPo – opiskelijan saumaton opintopolku

Toteutusaika 1.2.2021 – 31.8.2023

Ammatillisen koulutuksen nivelvaiheissa erityistä tukea ja hoito- ja kuntoutuspalveluja tarvitsevat opiskelijat hyötyvät vahvasta tuesta. Hankkeen aikana tehtävä kehittämistyö luo oppilaitoksiin toimintamallin, jolla opiskelijan opintopolkua ja itsenäistä toimijuutta tuetaan monialaisen ohjauksen keinoin.

Poken Saarijärven ja Viitasaaren yksiköt ovat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja hyvinvointiyksikön hallinnoimassa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kehittämishankkeessa.

Muut osatoteuttajat

 • Jyväskylän palvelualan oppilaitos JYPAO
 • Ammattiopisto Spesia
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU

Hankkeen asiantuntijatahoina toimivat

 • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (lääkinnällinen kuntoutus)
 • Mielenterveyden keskusliitto
 • Irti Huumeista ry
 • Kuntoutussäätiö
 • Jyväskylän oppilas- ja opiskelijahuolto
 • Seinäjoen kaupunki
 • Etelä-Pohjanmaan TE-palvelukeskus
 • Kela
 • Lisäksi mukana alueellisia yhteistyötahoja

Hankkeen tavoitteena

Tavoitteena on tarjota erityistä tukea ja hoito- ja kuntoutuspalveluja tarvitsevan opiskelijan opintoihin kiinnittymiseen, itsenäiseen toimijuuteen, opiskelun edistymiseen ja työllistymiseen opiskelijan osallisuutta ja saumatonta monialaista ohjausta edistämällä.

Hanke kehittää myös toimenpiteitä koronan aiheuttamien syrjäytymisriskien ennaltaehkäisyksi ja korjaamiseksi luomalla vaihtoehtoisia toimintatapoja ja menetelmiä opiskelijoiden monialaiseen ohjaukseen ja toimintaan myös etäopiskelussa.

Hanke kohdistuu opintopolun nivelvaiheisiin:

 • opintojen alkuvaiheeseen
 • työelämässä oppimisen vaiheeseen ja
 • siirtymiseen työllistymiseen tai jatko opintoihin.

Tuloksena syntyy opiskelijan koko opintopolun kattava, opiskelijalähtöinen, suunnitelmallinen ja saumattomasti etenevä toimintamalli, SamPo -opiskelijan saumaton opintopolku, joka on juurrutettu oppilaitosten toimintaan ja levitetty laaja-alaisesti sekä kuvattu myös verkkojulkaisussa.

Rahoittaja

ESR-hankkeen rahoittajana toimii Keski-Suomen Ely-keskus.

Lue lisää

https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/sampo/etusivu/

Poken Peda.netissä lisätietoa ja täältä voit seurata myös hankkeen etenemistä. 

 

Projektikoordinaattori Pokessa

Koskenlahti Anna-Maija
matkapuhelin: 040 0351 516
sposti: anna-maija.koskenlahti@poke.fi

Poke Viitasaaren SamPo -hanketiimi

Ravintola- ja catering-ala
Paananen Sari
matkapuhelin: 040 173 5079
sposti: sari.paananen@poke.fi

Ravintola- ja catering-ala
Oksanen Anniina
matkapuhelin: 040 6672 238
sposti: anniina.oksanen@poke.fi

Poke Saarijärven SamPo -hanketiimi

Koskenlahti Anna-Maija
matkapuhelin: 040 0351 516
sposti: anna-maija.koskenlahti@poke.fi

Maatalousala
Heimonen Annika
matkapuhelin: 0400 542 032
sposti: annika.heimonen@poke.fi