selaa koulutuksia
Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantaminen

Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantaminen

Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantaminen

Hankkeen toteutusaika 1.1.2023-31.12.2024

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on nimensä mukaisesti tunnistaa olemassa olevia tietopuutteita eri organisaatioissa, metsänomistajilla ja toimihenkilöillä, sekä puunkorjuussa toimivilla yrittäjillä ja metsäkoneenkuljettajilla, koota yhteen olemassa olevaa tietoa, tuottaa uutta tietoa ja jakaa sitä edellä mainituille ryhmille.

Tuloksena

Poken osuus hankkeessa on valmistella havaintokohteet, tuottaa tietoa puunkorjuun erilaisista käsittelytavoista ja käytännöntoteutuksesta turvemailla, esitellä turvemaan puunkorjuuseen soveltuvia koneita ja menetelmiä, kertoa puunkorjuun eri menetelmien ympäristö, hiilitase ja vesistövaikutuksista turvemailla, sekä kouluttaa metsäkoneyrittäjiä ja metsäkoneenkuljettajia.

Hankkeessa on valittu puunkorjuun havaintokohteet, joita ovat aktiivinen ja passiivinen ennallistaminen, pienaukkohakkuu, jatkuvapeitteinen kasvatus, tuhkalannoitus ja jaksollinen kasvatus. Havaintokohteiden valmistelu on käynnissä ja viikolla 9 aloitetaan ensimmäiset koneyrittäjien koulutukset. Havaintokohteita valmistellessa Pokella on kuvattu työtekniikkavideoita ja valokuvia, joista hankkeen hallinnoija JAMK kokoaa koulutusmateriaalia.

Rahoittaja

Maaseuturahasto

Hallinnoija

Suomen metsäkeskus

Osatoteuttaja

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk)

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE

Metsänhoitoyhdistys Karstula-Kyyjärvi

Yhteyshenkilö POKEssa

Tomi Rahkonen
tomi.rahkonen(at)poke.fi
p. 040 1431 672