selaa koulutuksia
Sykettä Keski-Suomen metsiin

Sykettä Keski-Suomen metsiin

Hankkeen toteutusaika: 1.2.2016 – 31.1.2019

Hankkeen tavoitteena on saada puu liikkeelle Keski-Suomen metsistä. Lisääntyvät hakkuut tuovat metsänomistajille lisää kantorahatuloja ja luovat metsäalalle työpaikkoja. Samalla on kuitenkin huolehdittava tulevaisuuden metsistä kiinnittämällä erityistä huomioita taimikoiden hoitoon ja talousmetsien luonnonhoitoon. Metsiä voidaan hyödyntää monipuolisesti käyttämällä uusia metsänkäsittelymenetelmiä ja huomioimalla metsäluonnon monimuotoisuus entistä paremmin. Sekä metsänomistajat että metsissä työtä tekevät tarvitsevat uusinta tietoa metsän- ja luonnonhoidosta. Puun liikkeelle saaminen edellyttää lisää metsänhoitotöiden tekijöitä ja lisäksi tieverkon kunnossa pitämistä.

Hankkeen tavoitteet

  • Tietoa metsänomistajalle – sähköiset palvelut käyttöön, omat metsät kuntoon, tietoa metsänhoidon uusista ja entistä monipuolisemmista menetelmistä
  • Haku päälle metsäkoulutukseen – lisää osaajia alalle
  • Luonnon monimuotoisuus turvataan – lisää luontotietoa metsäkoneenkuljettajille ja muille ammattilaisille
  • Tiet kuntoon – yksityis- ja metsäteiden kunto kartoitetaan ja sitä parannetaan
  • Lisää tietoa metsien hoidosta ja käytöstä sekä luonnon monimuotoisuudesta jokaiselle keskisuomalaiselle

Toteuttajat

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Jämsän ammattiopisto
  • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
  • Päijänteen metsänhoitoyhdistys

Rahoittaja

Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.

eun_maaseuturahasto-logo

 

 

 

Yhteyshenkilö POKEssa

Jari Tuikkanen

www.metsakeskus.fi/sykettä keski-suomen metsiin

  • Sykettä Keski-Suomen metsiin -hanke järjesti hakkuunäytöksen 15.3.2017.