selaa koulutuksia
Hanke

TOTTA

TOTTA! Tekniikkaverkostosta opetukseen tietoa ja tukea

Toteutusaika: 15.5.2023 – 30.6.2025

Opetushallituksen rahoittama Tekniikkaverkostosta opetukseen tietoa ja tukea TOTTA! -hanke painottuu 2. asteen oppilaitosten maatilatalouden opetus- ja ohjaushenkilöstön kouluttamiseen ja sitä kautta maatalousteknologia- ja digiosaamisen päivittämiseen. Savonia ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa tavoitteena on kouluttaa tarvekartoituksen pohjalta 2- asteen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstöä.

Hankesuunnitelma

Tavoitteet

Vahvistetaan ja lisätään tarvekartoituksen pohjalta 2- asteen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista maatalouden uusista teknologioista.

Koulutuksissa tutustutaan käytännössä uusiin ratkaisuihin eri yritysten kouluttajien, amk-lehtoreiden ja viljelijöiden opastuksella.

Luodaan pohja laajemmalle opetushenkilöstön, yritysten ja TKI-ympäristöjen verkostoitumiselle ja yhteistyölle.

Verkostojen kautta kehitetään 2. asteen opiskelijoiden opintopolkuja sekä yhteistyötä eri koulutusasteiden välille.

Toimenpiteet

  • Laaditaan osaamistarvekartoitus /-kysely 2.asteen oppilaitoksille hyödyntäen opetusmaatilaverkostoa.
  • Kartoitetaan oppilaitosten eri hankkeissa tuottamat materiaalit.
  • Järjestetään eri puolilla Suomea sijaitsevissa oppilaitoksissa 5 (viisi) kahden päivän mittaista lähikoulutusta, jotka sisältävät käytännön esimerkkejä ja demoja.
  • Järjestetään 15 webinaarin sarja uusista maatilatalouden teknologioista.
  • Järjestetään 4 (neljä) kahden päivän lyhytkoulutusta aiheina pneumatiikka, hydrauliikka ja sähkö

Tulokset

Maatalousalan 2. asteen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen kehittyy reilun datatalouden ja uusien teknologioiden osalta.

Hankkeen luomasta toimintatavasta kehittyy pysyvä verkosto osaamisen ja tiedon välittämiseksi oppilaitosten teknologiahenkilöstön kesken.

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja

Pekka Janhonen, pekka.janhonen(at)poke.fi, puh 040 054 2031
Sarita Jylhä-Rastas, sarita.jylha-rastas(at)poke.fi, puh 040 132 5014

Koordinoija/päätoteuttaja, verkostokumppanit

Savonia AMK:n koordinoimassa hankkeessa Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä toimii osatoteuttajana.