selaa koulutuksia
UP Uusi oppiminen – uudet ympäristöt

UP Uusi oppiminen – uudet ympäristöt

UP Uusi oppiminen – uudet ympäristöt

Toteutusaika 1.8.2015 – 31.5.2017

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää biotalousalan koulutuksen oppimisympäristöjen monimuotoisuutta tieto- ja viestintäteknologian avulla sekä parantaa opettajien pedagogisia valmiuksia oppimisympäristöjen suunnitteluun, toteuttamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää olemassa olevia oppimisympäristöjä tehokkaammin ja kehittää niiden pedagogista käyttöä.

Hankkeen kohderyhminä POKEssa ovat Saarijärven toimipisteen luonnonvara-alan opettajat sekä Viitasaaren toimipisteen logistiikka-alan opettajat.

Hankkeen toimenpiteet ovat pedagogisten ratkaisujen pilotointi, toimintamallien tuottaminen, pilotointien tulosten jalkauttaminen ja jakaminen sekä toimintamallien ja kokemusten levittäminen. Pedagogiset toimintamallit kuvaavat toiminnan pedagogisen idean ja tavoitteet, käytetyn teknologian ja miten toiminta toteutetaan.

Hallinnoija

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Yhteistyötahot/Osatoteuttajat

 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
 • Pihtiputaan lukio
 • Viitasaaren lukio
 • JAMK Biotalousinstituutti
 • JAMK AOKK

Rahoittaja

 • Euroopan sosiaalirahasto / Keski-Suomen ELY-keskus

Hanke esittäytyy ITK 2017 -messuilla Hämeenlinnassa 5. – 7.4.2017

Torstai klo 12.30 – 13.00, Esityssali 13

Kohderyhmä

Ammatillisten oppilaitosten opettajat

Puhumassa

Pekka Ouli, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Ismo Permikangas, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Rakennusalalla olemme aikaisemmin tehneet Bloggerilla ja Youtubella kokeiluja oman oppimisen dokumentoinnissa. 2016 alusta lähdimme kokeilemaan ClassNotebookkia rakennusalalla, ja kokemukset toiminnasta ovat olleet suurimmaksi osaksi positiivisia. Alaa opiskellaan koulussamme 4 paikkakunnalla ja tässä vaiheessa kolmen paikkakunnan opiskelijat ovat kolmessa muistikirjassa. Opiskelijoiden tuottama materiaali on kuvaa, tekstiä ja videota. Välilehdet eli ryhmittely muistikirjassa on jaettu tutkinnon osien nimikkeillä ja opiskelija tekee merkinnät oikeaan osaan.

 • Kirjaamiset tehdään opiskelijoiden omilla mobiililaitteilla ja liikuteltavilla Wifi-tukiasemilla 4G yhteydellä
 • Kirjaamisia täydennetään iltaisin opiskelijoiden omilla tietokoneilla / mobiililaitteilla. Tämä on integroitu 5osp Tieto- ja viestintätekniikan opintoihin.
 • Opiskelijat suorittavat eri tutkinnonosia kuten laatoitus, muuraus ja näin myös todistuksesta tulee erilainen
 • Samaa menetelmää käytetään työssäoppimisjaksoilla

Opettajien työ on muuttunut seuraavin osin:

 • TVT kurssin ohjaaminen tapahtuu työmaakopista läppäriltä työpäivän ohessa
 • Yhteistyötä tehdään usean eri opettajan kanssa
 • Työssäoppimisjaksoilla tieto kulkee sujuvammin kuvien avulla
 • Arviointi sen suhteen onko opiskelija valmis näyttöön helpottuu

Menetelmä on sopiva luokattomaan ammatilliseen koulutukseen jossa heterogeeninen ryhmä opiskelijoita työskentelee samassa digitaalisessa oppimisympäristössä (työmaalla)

 

Hankkeen yhteyshenkilö POKEssa

Koordinaattori
Sarita Jylhä-Rastas

up-logot