selaa koulutuksia
Hanke

Vahvistu verkossa

Vahvistu verkossa

Hankkeen toteutusaika

19.3.2018 – 31.12.2020

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hankkeessa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan aikuisten perustaitoja (luku-, kirjoitus-, matemaattisia- ja tvt-taitoja) tukevia ja osaamista vahvistavia menetelmiä, ratkaisuja ja malleja. Näiden kokonaisuuksien sisällöissä otetaan huomioon oppimista tukevat ja motivoivat oppimismetodit, erilaiset ohjausmenetelmät sekä erityisesti oppimisen autenttisuus ja kontekstuaalisuus.

Hankkeessa pyritään saavuttamaan koulutuksen ulkopuolelle jääneitä heikot perustaidot omaavia aikuisia, syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia ja nuoria aikuisia sekä tuomaan heidät toisen asteen koulutuksen piiriin.

Hankkeen ratkaisujen, menetelmien ja mallien avulla opettaja ja kouluttaja voivat antaa yksilöllistä ohjausta opiskelijoille perustaitojen harjaantumiseen erilaisin digipedagogisin menetelmin. Vahvistamalla kouluttajien ja opettajien ohjauksellisia taitoja, digipedagogista ja työvälineosaamista, perustaitojen ongelmien tunnistamista saadaan ratkaisukeskeisiä työtapoja opiskelijan ohjaamiseen ja läpäisyn tehostamiseen. Vahvistamalla opiskelijoiden perustaitoja ja innostamalla oppimaan erilaisin digipedagogisin menetelmin valmennamme heidät samalla tulevaisuuden työtehtäviin.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto

Hallinnoija

Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

  • Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
  • SASKY koulutuskuntayhtymä
  • Otavan opiston liikelaitos

Hankkeen yhteyshenkilö POKE:ssa

Minna Takalo-Eskola

Blogi

Up-hankelogot