selaa koulutuksia
Hanke

WindSoLab

WindSoLab

Tuulivoima- ja aurinkoenergian huollon ja kunnossapidon kehittämishanke

Hankkeen toteutusaika

1.9.2023 – 31.3.2026

Taustaa

Energiateollisuuden sähkötilastojen mukaan suomalaisen tuulivoiman tuotanto kasvoi viime vuonna 41 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2022 Suomen sähkönkulutuksesta katettiin tuulivoimalla 14,1 prosenttia. Tuulivoimatuotannon määrä kasvoi peräti 41 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2022 aikana rakennettiin ennätysmäärä tuulivoimaloita (2 430 MW, 437 kpl), joiden tuotanto tulee näkymään suurelta osin vasta vuoden 2023 tuulivoimatuotannon määrässä. Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan rakenteilla olevien tuulivoimahankkeiden perusteella tiedetään, että vuoteen 2028 mennessä tuulivoima kattaa vähintään 28 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.

Suomen tuulivoimayhdistyksen tilastojen mukaan Keski- Suomessa tullaan rakentamaan tulevien 3 vuoden aikana uusia tuulivoimapuistoja ainakin

  • Kyyjärven,
  • Kinnulan,
  • Karstulan,
  • Pihtiputaan ja
  • Saarijärven alueille.

Suunnitteilla on tuulipuistoja myös muille alueille. Myös aurinkovoimaloiden lisääntyminen on vahvassa kasvussa Keski-Suomen alueella.

  • Jämsässä on suunnitteilla 20-30MW aurinkovoimapuisto ja
  • lähialueelle Ähtäriin on suunnitteilla teollisen mittakaavan aurinkovoimala.

Aurinkovoimaloiden sijoittuminen jatkossa myös tuulivoimapuistojen yhteyteen on todennäköistä, koska tällöin voidaan hyödyntää puiston olemassa olevia voimalinjoja sähkönsiirtoon.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen hiilineutraalin energiatuotannon huoltotoimien ja kunnossapidon osaamiskeskittymä, joka palvelee koko Keski-Suomen aluetta ja yritysten tarpeita.

Tavoitteena on myös tukea uusiutuviin energiatuotantomuotoihin siirtymistä ja niihin liittyvää yritystoimintaa sekä edistää maakunnan hiilineutraaliustavoitteiden täyttymistä.

Kehittämishankkeen rinnalla käynnistyvässä investointihankkeessa toteutettavien laitteistohankintojen kautta on tavoitteena laajentaa ja monipuolistaa Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston oppimisympäristöjä vastaamaan tämän toimialan ja alueen yritysten osaamistarpeita.

Pitkällä aikavälillä hankkeen tavoitteena on aurinko- ja tuulienergiaratkaisujen yleistymisen kautta myötävaikuttaa kasvihuonepäästöjen vähenemiseen alueella ja tukea turvetuotannon alasajosta siirtymistä uusiutuvien energiamuotojen toimialaan.

Pokelle moderni uusiutuvien energiatuotantomuotojen oppimisympäristö

Tavoitteisiin pyritään luomalla ammattiopiston tiloihin moderni uusiutuvien energiatuotantomuotojen oppimisympäristö ja siihen liittyvä osaamisen kehittämisen toimintamalli, jonka avulla voidaan nostaa alueen tuulivoima- ja aurinkoenergialaitteistojen huolto- ja kunnossapito-osaamista. Samalla tuetaan alan yritysten osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysten henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittymistä.

Tavoitteena on myös kehittää alalle XR-teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja ja virtuaalisuuden hyödyntämistä erityisesti vaativissa olosuhteissa tapahtuvaan työskentelyyn.

Toimintamallia täydentää myös tavoite uudenlaisesta digitaalisen tiedon jakamisen ja hyödyntämisen mallista, joka hyödyntää kaikkia alan toimijoita sekä koulutuksen järjestäjiä.

Hankkeen aikana luodaan toimiva polku uusien liiketoimintamallien sekä ideoiden toteuttamiseksi ja uusien yritysten toiminnan käynnistämiseksi joustavasti koulutuksen tai yritysneuvonnan kautta. Tärkeänä osana tavoitteita on tehostaa aiheeseen liittyvää viestintää ja markkinointia, jolla lisätään uusiutuvien energiatuotantomuotojen tunnettuutta ja siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä yrityskentässä että alasta kiinnostuneiden, potentiaalisten ammattilaisten osalta.

WindSoLab osaamiskeskittymän toteuttamisen ja hankkeessa toteutettavan oppimisympäristön rakentamisen kautta tavoitteena on, että POKE tulee olemaan tuuli- ja aurinkoenergian osaamisen ja ammatillisen koulutuksen toteuttamisen näkökulmasta katsottuna yksi Suomen parhaista.

Hankkeen rahoittaja

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennerahaston ohjelma, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Hankkeen vastuuhenkilöt

Projektipäällikkö Pietarila Seppo
puh. 040 667 1312
seppo.pietarila(at)poke.fi

Projektityöntekijä Antero Leppänen
puh. 040 6700 907
antero.leppanen@poke.fi

WindSoLab-logot