selaa koulutuksia
Yhdessä Parasta Länsi

Yhdessä Parasta Länsi

Yhdessä parasta Länsi

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo- ohjelma: henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen

Hankkeen toteutusaika

17.6.2020- 30.6.2022

Hankkeen rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen toteuttajat

  • Tampereen kaupunki
  • Tampereen seudun ammattiopisto
  • Tredu (valtakunnallinen ja lännen alueen koordinaattori)

Osatoteuttajat (25)

Gradia, Sedu, Sataedu, SYO, Livia, Raseko, Winnova, Optima samkommun, Yrkesakademin, SSKKY, Ahlmanin koulun säätiö, Spesia, Hevosopisto, JyPao, KeoKarstula, Tavastia, Novida, Lounais-Hämeen ky, Sasky, Turun AKK, Turun kaupunki, Vamia, Varalan Urheiluopisto, TAKK, POKE.

Hanke kuuluu valtakunnalliseen verkostoon, jota koordinoi Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto. Alueellisina hankkeina toimivat Yhdessä parasta- verkostot Etelä l, ll, lll , Pohjoinen, Itä ja Länsi.

Hankkeen teemat

Verkostossa kehitämme yhdessä

  • Henkilökohtaistamista yksilölliseksi ja vastavuoroiseksi yhteistyöksi opiskelijan ja työelämän kanssa.
  • Varmistamme ammatillisen koulutuksen laatua vertaisoppimisen keinoin sekä hyödyntämällä Parasta-kehittämiskokonaisuudessa   syntyneitä tuloksia ja toimintamalleja.
  • Tavoitteemme on, että asiakkaamme saavat työelämässä oppimisessa mahdollisimman yhdenmukaista palvelua.

Hankkeen tavoitteet POKEssa

  • Verkostoituminen ja vertaisoppiminen muiden koulutuksen järjestäjien kanssa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.
  • Vertaisvalmentaja-toiminnan rakentaminen Pokessa
  • Työelämä- ja opetuspalveluiden tavoitteellisen yhteistyön vahvistaminen
  • Asiakaslähtöisen palveluprosessin rakentaminen ja vahvistaminen yhteistyössä työelämän kanssa.

Hankkeen rahoitus

Opetushallitus rahoittaa hanketta 90 % ja hanketoimijoiden omarahoitusosuus on 10 %.

 

Opetushallitus rahoittaa logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen vastuuhenkilöt

Skantz Heli
matkapuhelin: 040 766 4063
sposti: heli.skantz@poke.fi