selaa koulutuksia
Koulutukset

Työnohjaus lähihoitajaopiskelijoiden työpaikkaohjaajille ja arvioijille

Työnohjaus lähihoitajaopiskelijoiden työpaikkaohjaajille ja arvioijille

Haluamme tukea Poken lähihoitajaopiskelijoiden työpaikkaohjaajia ja näyttöjen arvioijia heidän ohjaustyössään. Opiskelijoiden ohjaaminen on vaativaa ja usein kuormittavaa työyhteisöjen arjessa. Ohjaajien tukeminen työnohjauksellisesti lisää myös motivaatiota ohjaustyöhön. Työnohjauksen avulla voimme yhdessä parantaa ohjauksen laatua sekä tukea opiskelijoiden oppimisprosessia ja tutkinnon suorittamista.

Kohderyhmä

Työnohjaus on suunnattu Poken lähihoitajaopiskelijoiden työelämässä oppimisen jaksojen työpaikkaohjaajille ja näyttöjen arvioijille.

Sisältö ja toteutus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. (Suomen Työnohjaajat ry)

Lähihoitajaopiskelijoiden ohjaukseen painottuvan työnohjauksen teemoja ovat:

 • roolini työpaikkaohjaajana ja arvioijana
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • erilaisten opiskelijoiden kohtaaminen ja ohjaaminen
 • haasteelliset ohjaustilanteet
 • muut osallistujien esiin nostamat teemat

Työnohjaus toteutetaan ryhmämuotoisesti ja se on osallistujille maksutonta. Tarjoamme iltapäiväkahvit tapaamisten yhteydessä.

Kesto

Työnohjaustapaamiset toteutuvat Poken Opinahjon yksikössä
torstaisin klo 14.00-16.00.

 • 14.9.
 • 28.9.
 • 12.10.
 • 26.10.
 • 9.11.
 • 23.11.

Hakeutuminen

Ryhmään mahtuu 8-10 henkilöä. Haku päättyy ryhmän täyttyessä tai viimeistään 8.9.2023.

Ilmoittautumaan tästä!

Lisätietoja

Tiina Silvennoinen
voimavarakeskeinen työnohjaaja, mielenterveys- ja päihdetyön opettaja, YAMK-sairaanhoitaja (johtamisen ja kehittämisen koulutus)

tiina.silvennoinen@poke.fi
puh. 040 589 6960