selaa koulutuksia
Lyhytkurssi

Työnohjaus lähihoitajaopiskelijoiden työpaikkaohjaajille ja arvioijille

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
14.9.2023 - 23.11.2023
Viimeinen ilmoittautumispäivä
8.9.2023

Kuvaus

Haluamme tukea Poken lähihoitajaopiskelijoiden työpaikkaohjaajia ja näyttöjen arvioijia heidän ohjaustyössään. Opiskelijoiden ohjaaminen on vaativaa ja usein kuormittavaa työyhteisöjen arjessa. Ohjaajien tukeminen työnohjauksellisesti lisää motivaatiota ohjaustyöhön. Työnohjauksen avulla voimme yhdessä parantaa ohjauksen laatua sekä tukea opiskelijoiden oppimisprosessia ja tutkinnon suorittamista.

Kohderyhmä

Työnohjaus on suunnattu Poken lähihoitajaopiskelijoiden työelämässä oppimisen jaksojen työpaikkaohjaajille ja näyttöjen arvioijille.

Sisältö ja toteutus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. (Suomen Työnohjaajat ry)

Lähihoitajaopiskelijoiden ohjaukseen painottuvan työnohjauksen teemoja ovat:

• roolini työpaikkaohjaajana ja arvioijana
• palautteen antaminen ja vastaanottaminen
• erilaisten opiskelijoiden kohtaaminen ja ohjaaminen
• haasteelliset ohjaustilanteet
• muut osallistujien esiin nostamat teemat

Työnohjaus toteutetaan ryhmämuotoisesti ja se on osallistujille maksutonta. Tarjoamme iltapäiväkahvit tapaamisten yhteydessä.

Kesto

Työnohjaustapaamiset toteutuvat Poken Opinahjon yksikössä
torstaisin 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11. ja 23.11.2023
klo 14.00-16.00.

Ryhmäkoko

Ryhmään mahtuu 8-10 henkilöä. Hakeutuminen tapahtuu Poken nettisivujen kautta. Haku päättyy ryhmän täyttyessä tai viimeistään 8.9.2023.

Kouluttaja ja lisätietoja: Tiina Silvennoinen, tiina.silvennoinen@poke.fi tai puh. 040 589 6960

ilmoittaudu koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta