selaa koulutuksia
Perustutkinto

Lähihoitaja, osaamisalaopinnot tutkinnon suorittaneille

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun laajuus
75 osaamispistettä
haku alkaa
21.3.2023
haku päättyy
30.11.2023

Kuvaus

Mikäli olet jo valmis lähihoitaja, voit hakeutua täydentämään osaamistasi opiskelemalla uuden osaamisalan. Sosiaali- ja terveysalan osaamisalat muodostuvat kahdesta tutkinnon osasta, opintojen kesto n. 10 kk.

Pokella tarjolla olevat osaamisalat:

· Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
· Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
· Mielenterveys- ja päihdetyö
· Sairaanhoito ja huolenpito
· Vammaistyö

Mainitse hakemuksen lisätietoja -kentässä mistä osaamisalasta olet kiinnostunut.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutukseen voivat hakea lähihoitajat, jotka tarvitsevat työssään tietyn osaamisalan osaamista, sekä lähihoitajaopiskelijat, jotka ovat suorittaneet vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakolliset osat voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaan. Alan terveysvaatimukset löytyvät tutkinnon perusteista.

Lisätietoa osaamisaloista ja tutkinnon osien sisällöistä tutkinnon perusteissa:

Osaamisalan vastuukouluttaja haastattelee hakijat. Haastattelussa selvitetään hakijan ajantasainen osaaminen ja työkokemus sosiaali- ja terveysalalta.

Opinnot voi aloittaa elokuussa 2023 tai tammikuussa 2024.

Kaikki osaamisalat on mahdollista opiskella Äänekoskella, Opinahjon yksikössä.

Lisäksi elokuussa 2023 on mahdollista aloittaa osaamisalaopinnot muissa yksiköissämme seuraavasti:
Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen: Laukaa, Viitasaari
Sairaanhoito ja huolenpito: Saarijärvi

Lisätietoa: Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssä oppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi myös olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa (ns. SORA-lainsäädäntö). Opintojen alkuvaiheessa opiskelijan tulee toimittaa rikostaustaote koulutuksen järjestäjälle.

Sosiaali- ja terveysalan osaamisalan opintoja voit suorittaa opintotuella, työttömyysetuudella tai oppisopimuskoulutuksena. Lisäkoulutuksena osaamisalan voi suorittaa myös osissa.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.


Opintojen kesto on n. 1 lukuvuosi (10 kk), määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Laajuus 75 osp