selaa koulutuksia
Perustutkinto

Logistiikan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Laukaa
haku alkaa
20.2.2024
haku päättyy
19.3.2024

Kuvaus

Yhteishaku:
www.opintopolku.fi
20.2. - 19.3.2024

Kuljetuspalvelujen osaamisala,
Kuorma-auton kuljettaja, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Mitä ala edellyttää?
- Vastuullisuutta
- Ahkeruutta
- Oma-aloitteisuutta
- Joustavuutta
- Asiakaspalvelutaitoja
- Säännöllisiä elämäntapoja

Mitä opit?
- Lastaamaan
- Kuljettamaan ja purkamaan erilaisia kuormia
- Huolehtimaan kuljetusasiakirjoista
- Huoltamaan kuljetuskalustoa

Mihin töihin?
- Kuorma- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtäviin kotimaahan tai ulkomaille
- Jakeluauton kuljettajaksi
- Kuljettamaan puutavaraa metsästä tehtaille
- Kuljettamaan valmistuotteita satamiin, maitoa meijeriin, kemikaaleja tai polttonesteitä teollisuuslaitoksiin ja huoltoasemille

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset logistiikan perustutkinnossa, kuljetuspalvelujen osaamisala
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalalla edellytetään henkilöltä käytännön tehtävien aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään joko ryhmän 2 ajokorttia (kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat) tai henkilöauton ammattiajolupaa (taksinkuljettajat). Näitä haettaessa sovelletaan ajokorttilain ja Liikenteen turvallisuusviraston antamien ajoterveysohjeiden ryhmän 2 terveydentilavaatimuksia.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla toimintakykyä heikentävä sairaus tai vamma, esimerkiksi

- insuliinihoitoinen diabetes
- epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
- sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
- fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma
- mielenterveyden häiriö
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Esteen opiskelijaksi ottamiselle voi muodostaa myös aikaisempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Koulutus alkaa syksyllä 2024.

Hae yhteishaussa

Lisätietoa koulutuksesta