selaa koulutuksia
Oppimaan

Liiketoiminta

Liiketoiminnan perustutkinto

Ammattinimike

 • Merkonomi

Koulutuspaikka

 • Äänekoski Opinahjo

Liiketalouden ammattilaiset ovat motivoituneita, tavoitteellisia, innovatiivisia ja joustavia. Merkonomin työtehtävissä edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, liiketaloudellista osaamista, kielitaitoa ja tietotekniikan hallintaa.

Kaupan alalla työskentelyssä tarvitaan asiakaspalvelun osaamista. Merkonomi osaa myydä asiakkaille erilaisia tuotteita ja palveluita sekä luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita.

Yritysten talous- ja toimistopalvelutehtävissä työskenteleviltä edellytetään myös talouden ja kannattavuuden osaamista sekä huolellisuutta ja tarkkuutta.

Oppimisympäristö

Tarjoamme sinulle opintojesi ajaksi ajanmukaiset oppimisympäristöt ja -välineet

  • Peda.net verkko-oppimisympäristö, Office 365-sovellukset, Adobe Cloud (mm. Photoshop) ym. sähköiset työkalut
  • Tietokoneluokat ohjelmistoineen, ryhmätyötilat, visuaalisen myyntityön luokka ja näyteikkunat, kielistudio
  • Työpaikoilla järjestettävät koulutusjaksot

Mitä ala edellyttää?

 • Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja
 • Yrittäjämäistä asennetta ja oma-aloitteisuutta
 • Tietotekniikan hallintaa
 • Kielitaitoa
 • Tarkkuutta
 • Oman työn ja taitojen jatkuvaa kehittämistä

Mitä opit?

Asiakaspalvelua, taloudellisen ajattelun perusteita sekä työyhteisötaitoja.
Valinnaisista tutkinnon osista voit muodostaa itsellesi sopivan opiskelupolun esimerkiksi kaupan toimialan ja markkinointiviestinnän työtehtäviin tai taloushallinnon ja toimiston työtehtäviin.

Opit valintojesi mukaan

 • Arvioimaan yrityksen taloudellista tilaa, yritystoiminnan ja yrittäjyyden perusasiat
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisia toimistotehtäviä (mm. asiakirjatuotanto, sähköinen ja kirjallinen viestintä, kokoukset ja asiakastilaisuudet)
 • Hallitsemaan asiakaspalvelussa ja myyntityössä tarvittavat perusasiat (asiakasryhmien muodostaminen, kilpailukeinojen soveltaminen ja tuotteiden esillepanon perusteet)
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointiviestintää, (mm. lehtimainontaa, suoramainontaa sekä sähköistä markkinointia esim. verkkokauppa ja some)
 • Hoitamaan yrityksen monipuolisia toimisto- ja taloushallinnon tehtäviä (kirjanpitoa, palkanlaskentaa, laskutusta ja reskontraa)

Mihin töihin?

Yrityksissä ja julkishallinnossa

 • Asiakaspalvelun ja myynnin tehtäviin (esim. myyjä, myyntineuvottelija, somistaja, palveluneuvoja)
 • Markkinointiviestinnän tehtäviin
 • Toimistopalvelun tehtäviin
 • Taloushallinnon tehtäviin (esim. palkanlaskija, kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, talousassistentti)
 • Yrittäjäksi

Lue tulevan merkonomin Tuomaksen tarina.

Lisätietoja antavat opinto-ohjaajat

Yhteiset ja muut opinnot, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Marttinen Marika
matkapuhelin: 040 5233 471
sposti: marika.marttinen@poke.fi

Jäspi Leena-Marja
matkapuhelin: 040 0956 831
sposti: leena-marja.jaspi@poke.fi