selaa koulutuksia
Oppimaan

Liiketoiminta

Liiketoiminnan perustutkinto

Ammattinimike

 • Merkonomi

Koulutuspaikka

 • Äänekoski Opinahjo

Liiketalouden ammattilaiset ovat motivoituneita, tavoitteellisia, innovatiivisia ja joustavia. Merkonomin työtehtävissä edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, liiketaloudellista osaamista, kielitaitoa ja tietotekniikan hallintaa.

Kaupan alalla työskentelyssä tarvitaan asiakaspalvelun osaamista. Merkonomi osaa myydä asiakkaille erilaisia tuotteita ja palveluita sekä luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita.

Yritysten talous- ja toimistopalvelutehtävissä työskenteleviltä edellytetään talouden ja kannattavuuden osaamista sekä huolellisuutta ja tarkkuutta.

Oppimisympäristö

Tarjoamme sinulle opintojesi ajaksi ajanmukaiset oppimisympäristöt ja -välineet

 • Peda.net verkko-oppimisympäristö, Office 365-sovellukset, Adobe Cloud (mm. Photoshop) ym. sähköiset työkalut
 • Tietokoneluokat ohjelmistoineen, ryhmätyötilat, visuaalisen myyntityön luokka ja näyteikkunat, kielistudio
 • Työelämän kanssa toteutettavat projektit

Mitä ala edellyttää?

 • Kiinnostusta asiakaspalvelutyöhön
 • Yrittäjämäistä asennetta
 • Oman työn ja taitojen jatkuvaa kehittämistä

Mitä opit?

Asiakaspalvelua, taloudellisen ajattelun perusteita sekä työyhteisötaitoja.
Valinnaisista tutkinnon osista voit muodostaa itsellesi sopivan opiskelupolun esimerkiksi kaupan toimialan ja markkinointiviestinnän työtehtäviin tai taloushallinnon ja toimiston työtehtäviin.

Opit valintojesi mukaan

 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisia toimistotehtäviä (mm. asiakirjatuotanto, sähköinen ja kirjallinen viestintä, kokoukset ja asiakastilaisuudet)
 • Hallitsemaan asiakaspalvelussa ja myyntityössä tarvittavat perusasiat (asiakasryhmien muodostaminen, kilpailukeinojen soveltaminen ja tuotteiden esillepanon perusteet)
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointiviestintää, (mm. lehtimainontaa, suoramainontaa sekä sähköistä markkinointia esim. verkkokauppa ja some)
 • Hoitamaan yrityksen monipuolisia toimisto- ja taloushallinnon tehtäviä (kirjanpitoa, palkanlaskentaa, laskutusta ja reskontraa)
 • Arvioimaan yrityksen taloudellista tilaa, yritystoiminnan ja yrittäjyyden perusasiat

Mihin töihin?

Yrityksissä ja julkishallinnossa

 • Asiakaspalvelun ja myynnin tehtäviin (esim. myyjä, myyntineuvottelija, somistaja, palveluneuvoja)
 • Markkinointiviestinnän tehtäviin
 • Toimistopalvelun tehtäviin
 • Taloushallinnon tehtäviin (esim. palkanlaskija, kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, talousassistentti)
 • Yrittäjäksi

Hae koulutukseen täältä!

Poken hakijan opas

Lisätietoja tutkinnosta antaa

Marttinen Marika
matkapuhelin: 040 5233 471
sposti: marika.marttinen@poke.fi

Lue tulevan merkonomin Tuomaksen tarina.