selaa koulutuksia
Oppimaan

Liiketoiminta

Liiketoiminnan perustutkinto

Ammattinimike

 • Merkonomi

Koulutuspaikka

 • Äänekoski Opinahjo

Liiketalouden ammattilaiset ovat motivoituneita, tavoitteellisia, innovatiivisia, joustavia ja jatkuvaan koulutukseen valmiita tulevaisuuden työntekijöitä. Merkonomi osaa myydä asiakkaille erilaisia tuotteita ja palveluita sekä luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita. Merkonomin työtehtävissä edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, liiketaloudellista osaamista, kielitaitoa ja tietotekniikan hallintaa. Kaupan alalla työ on usein vuorotyötä, jota tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Yritysten talous- ja toimistopalvelutehtävissä työskenteleviltä edellytetään myös talouden ja kannattavuuden osaamista sekä huolellisuutta ja tarkkuutta.

Oppimisympäristö

 • Teorialuokat, ryhmätyötilat, somistusluokka, näyteikkunat, tietokoneluokat ohjelmistoineen, kielistudio
 • Peda.net verkko-oppimisympäristö, Office 365-sovellukset, Skype-videoneuvottelu ym. sähköiset työkalut
 • Työpaikoilla tapahtuva oppiminen

Mitä ala edellyttää?

 • asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja
 • yrittäjämäistä asennetta
 • tietotekniikan hallintaa
 • oman työn ja taitojen jatkuvaa kehittämistä
 • kielitaitoa
 • tarkkuutta

Mitä opit?

Asiakaspalvelua, taloudellisen ajattelun perusteita sekä työyhteisötaitoja.

Valinnaiset tutkinnon osat sisältävät myyntityötä, asiakkuuksien hoitamista, markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa, kirjanpitoa sekä palkanlaskentaa.

Valinnaisista tutkinnon osista voit muodostaa itsellesi sopivan opiskelupolun esimerkiksi kaupan toimialan ja markkinointiviestinnän työtehtäviin tai taloushallinnon ja toimiston työtehtäviin.

Opit

 • Hoitamaan yrityksen monipuolisia toimisto- ja taloushallinnon tehtäviä (kirjanpitoa, palkanlaskentaa, laskutusta ja reskontraa)
 • Arvioimaan yrityksen taloudellista tilaa
 • Yritystoiminnan ja yrittäjyyden perusasiat
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisia toimistotehtäviä, joita ovat mm. asiakirjatuotanto, sähköinen ja kirjallinen viestintä, kokoukset ja asiakastilaisuudet.
 • Hallitsemaan asiakaspalvelussa ja myyntityössä tarvittavat perusasiat (asiakasryhmien muodostaminen, kilpailukeinojen soveltaminen ja tuloksellinen yritystoiminta)
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointiviestintää, muun muassa lehtimainontaa, suoramainontaa sekä internet-markkinointia.

Mihin töihin?

Merkonomit voivat työskennellä esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin tehtävissä myyjänä, myyntineuvottelijana, somistajana, palveluneuvojana, markkinointiassistenttina tai toimiston tehtävissä esimerkiksi sihteerin tehtävissä, laskuttajana, reskontranhoitajana, palkanlaskijana tai kirjanpitäjänä.

 • yritysten ja julkihallinnon tehtäviin
 • asiakaspalvelun, myynnin ja palvelumuotoilun tehtäviin
 • markkinointiviestinnän tehtäviin
 • toimistopalvelun tehtäviin
 • taloushallinnon tehtäviin
 • yrittäjäksi

Lisätietoja antavat opinto-ohjaajat

Yhteiset ja muut opinnot, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Marttinen Marika
matkapuhelin: 040 5233 471
sposti: marika.marttinen@poke.fi

Jäspi Leena-Marja
matkapuhelin: 040 0956 831
sposti: leena-marja.jaspi@poke.fi