selaa koulutuksia
Oppimaan

Maatalousala

Maatalousalan perustutkinto

Osaamisalat

 • eläintenhoito
 • maatalousteknologia
 • maatilatalous

Ammattinimike

 • eläintenhoitaja
 • maaseutuyrittäjä

Koulutuspaikka

 • Saarijärvi

Yhteisinä opiskeltavina aiheina ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen.

Eläintenhoitaja huolehtii vastuullisesti eläinten hyvinvoinnista. Hän osaa hoitaa ja huolehtia tuotantoeläinten, pieneläinten, hevosten, hyöty- ja lemmikkieläinten hyvinvoinnista. Eläintenhoitajalla on osaamista palveluiden tuottamiseen, yrittäjyyteen ja asiakaspalveluun.

Maatilatalouden osaamisalan maaseutuyrittäjä osaa kasvintuotantoa, maidon ja lihantuotantoa EU:n tukiehtojen mukaisesti ja kestävän kehityksen ehdoilla. Hän osaa käyttää maatalouskoneita, rakentaa maatilalla, tehdä metallitöitä ja hoitaa maatilan metsiä. Yrittäjyys ja asiakaspalvelu kuuluvat maaseutuyrittäjän osaamiseen.

Maatalousteknologian osaamisalan maaseutuyrittäjä osaa käyttää, huoltaa ja korjata työkoneita ja raskasta kalustoa, joissa on hydrauliikkaa, mekaniikkaa, sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa tai jonka huolto vaatii metallin käsittelyä.

Oppimisympäristöt

Opetusmaatilalla on viljeltyä pinta-alaa n. 100 hehtaaria ja hyvä tekninen varustus kasvituotannon opiskeluun. Tuotantoeläintiloina on pihatto-robottinavetta ja lampola. Eläintalo, talli, kanila ja akvaariot tarjoavat puitteet hyvin laajan eläinvalikoiman hoitoon. V.2017 valmistunut ForesTori toimii maatalous-, metsä- ja logistiikkakaluston huollon ja korjausten oppimisympäristönä.

Opiskelussa käytetään ammattialakohtaisia pilvipalveluja esim. Minun Maatilani -pilvipalvelu maidontuotannossa, WebWisu -pilvipalvelu viljatuotannossa, LUHO 360 asteen luonnonhoidon oppimisympäristö, Silva Pro -pilvipalvelu metsätaloudessa.

Käytettävissä olevat simulaatiojärjestelmät: Metsäkonesimulaattorit omalla tehtäväpohjaisella verkko-oppimisympäristöllä, Logistiikka-alalla tehtäväpohjainen oppimisympäristö puutavara-autosimulaattorissa, Automation Studio -ohjelmisto hydrauliikan, pneumatiikan, sähköpiirien ja PLC-piirien simulointiin http://www.automationstudio.com), FluidSIM –hydrauliikkasimulaatiot

Robotiikkaa on käytössä: lypsyrobotti ja itseohjautuva traktori.

Mitä ala edellyttää?

 • Maatilatalouden osaamisalan maaseutuyrittäjä on tarkasti perillä yrittämisen hyvistä ja huonoista puolista. Yrittäjyys ja asiakaspalvelu painottuvat opinnoissa. Opiskelijalta edellytetään kiinnostuneisuutta maidontuotantoon, lihantuotantoon ja kasvintuotantoon EU:n ympäristötukiehtojen ja kestävän kehityksen mukaisesti.
 • Eläintenhoitajan tulee olla vastuullinen ja sitoutunut työhönsä sekä kiinnostunut kehittämään omaa osaamistaan. Eläintenhoitaja huolehtii kokonaisvaltaisesti eläinten hyvinvoinnista, mikä vaatii vastuullista otetta työhön. Yrittäjyys ja asiakaspalvelu painottuvat kaikessa opiskelussa.
 • Maatalousteknologian osaamisalan maaseutuyrittäjä on rohkea ongelmiin tarttuja, joka pystyy vaihtelevissakin olosuhteissa pitämään työkoneiden pyörät pyörimässä.

Mitä opit eläintenhoidon osaamisalalla?

 • tuotantoeläinten sekä seura- ja pieneläinten hoitamista
 • käytännön töitä erilaisten eläinten kanssa
 • maatalouden perustöitä
 • asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja
 • eläintilojen suunnittelua ja rakentamista
 • yrittäjyyttä
 • toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • maatalouden ja eläintenhoidossa käytettävän teknologian ja ohjelmistojen hyödyntämistä

Mitä opit maatilatalouden osaamisalalla?

 • maidontuotantoa ja kotieläinten hoitoa
 • maatalouskoneiden käyttöä ja huoltoa
 • metallitöitä
 • maatilarakentamista
 • peltokasvien viljelyä
 • yrittäjyyttä
 • maatalouden kestävää kehitystä
 • maatilatalouden metsätaloutta

Mitä opit maatalousteknologian osaamisalalla?

 • käyttämään maatalousympäristön koneita ja laitteita
 • huoltamaan maatalouskoneita ja –laitteita
 • korjaamaan koneita ja laitteita, joissa on hydrauliikkaa, mekaniikkaa, sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa tai jonka huolto vaatii metallin käsittelyä
 • yrittäjyyttä ja kannattavan toiminnan perusteet

Mihin töihin maatilatalouden maaseutuyrittäjä?

 • oma yritys
 • maatalouskonekorjaamot
 • maatalouskaupat
 • eläintilat ja maatilat
 • koneurakointi
 • lomittajana maatiloilla
 • työskentely maatiloilla

Mihin töihin eläintenhoitaja?

 • eläintenhoitoalan yritys
 • eläintenhoitaja maatilalla, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa, eläinklinikoilla tai muissa alan yrityksissä
 • lomittajana maatiloilla

Mihin töihin maatalousteknologian maaseutuyrittäjä?

 • huoltoliikkeet
 • korjaamot

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja

Maa- ja metsätalousalat
Koskenlahti Anna-Maija
matkapuhelin: 040 0351 516
sposti: anna-maija.koskenlahti@poke.fi