selaa koulutuksia
Oppimaan

Maatalousala

Maatalousalan perustutkinto

Osaamisalat

 • Eläintenhoito
 • Maatilatalous
 • Maatalousteknologia

Ammattinimike

 • Eläintenhoitaja
 • Maaseutuyrittäjä

Koulutuspaikka

 • Saarijärvi

Yhteisinä opiskeltavina aiheina ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen.

Eläintenhoitaja huolehtii vastuullisesti eläinten hyvinvoinnista. Hän osaa hoitaa ja huolehtia tuotantoeläinten, pieneläinten, hevosten, hyöty- ja lemmikkieläinten hyvinvoinnista. Eläintenhoitajalla on osaamista palveluiden tuottamiseen, yrittäjyyteen ja asiakaspalveluun.

Maatilatalouden osaamisalan maaseutuyrittäjä osaa kasvintuotantoa, maidon ja lihantuotantoa EU:n tukiehtojen mukaisesti ja kestävän kehityksen ehdoilla. Hän osaa käyttää maatalouskoneita, rakentaa maatilalla, tehdä metallitöitä ja hoitaa maatilan metsiä. Yrittäjyys ja asiakaspalvelu kuuluvat maaseutuyrittäjän osaamiseen.

Maatalousteknologian osaamisalan maaseutuyrittäjä osaa käyttää, huoltaa ja korjata työkoneita ja raskasta kalustoa, joissa on hydrauliikkaa, mekaniikkaa, sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa tai jonka huolto vaatii metallin käsittelyä.

Oppimisympäristöt

Opetusmaatilalla on viljeltyä pinta-alaa n. 100 hehtaaria ja hyvä tekninen varustus kasvituotannon opiskeluun. Tuotantoeläintiloina on pihatto-robottinavetta ja lampola. Eläintalo, talli, kanila ja akvaariot tarjoavat puitteet hyvin laajan eläinvalikoiman hoitoon. V.2017 valmistunut ForesTori toimii maatalous-, metsä- ja logistiikkakaluston huollon ja korjausten oppimisympäristönä.

Opiskelussa käytetään ammattialakohtaisia pilvipalveluja esim. Minun Maatilani -pilvipalvelu maidontuotannossa, WebWisu -pilvipalvelu viljatuotannossa, LUHO 360 asteen luonnonhoidon oppimisympäristö, Silva Pro -pilvipalvelu metsätaloudessa.

Käytettävissä olevat simulaatiojärjestelmät: metsäkonesimulaattorit omalla tehtäväpohjaisella verkko-oppimisympäristöllä, logistiikka-alalla tehtäväpohjainen oppimisympäristö puutavara-autosimulaattorissa, Automation Studio -ohjelmisto hydrauliikan, pneumatiikan, sähköpiirien ja PLC-piirien simulointiin http://www.automationstudio.com), FluidSIM –hydrauliikkasimulaatiot

Maatiloilla käytettävää robotiikkaa voi harjoitella lypsyrobotin ja itseohjautuvan traktorin avulla.

Lue lisää Tarvaalan Biotalouskampuksesta.

Mitä ala edellyttää eläintenhoitajalta?

 • Kokonaisvaltaista eläinten hyvinvoinnista huolehtimista
 • Vastuullisuutta
 • Sitoutumista työhönsä
 • Oman osaamisen kehittämistä
 • Yrittäjyyttä
 • Asiakaspalvelua

Mitä opit eläintenhoidon osaamisalalla?

 • Tuotantoeläinten sekä seura- ja pieneläinten hoitamista
 • Käytännön töitä erilaisten eläinten kanssa
 • Maatalouden perustöitä
 • Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja
 • Eläintilojen suunnittelua ja rakentamista
 • Yrittäjyyttä
 • Toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • Maatalouden ja eläintenhoidossa käytettävän teknologian ja ohjelmistojen hyödyntämistä

Mihin töihin eläintenhoitaja?

 • Eläintenhoitoalan yrityksiin
 • Eläintenhoitajaksi maatilalle, kotieläinpuistoihin, eläintarhoihin, tutkimuslaitoksiin, eläinklinikoille tai muihin alan yrityksiin
 • Lomittajaksi maatiloille

Mitä ala edellyttää maatilatalouden maaseutuyrittäjältä?

 • Yrittäjyyttä
 • Asiakaspalvelua
 • Kiinnostusta maidon-, lihan- ja kasvituotantoon EU:n ympäristötukiehtojen mukaisesti
 • Kestävän kehityksen mukaista toimintaa

Mitä opit maatilatalouden osaamisalalla?

 • Maidontuotantoa ja kotieläinten hoitoa
 • Maatalouskoneiden käyttöä ja huoltoa
 • Metallitöitä
 • Maatilarakentamista
 • Peltokasvien viljelyä
 • Yrittäjyyttä
 • Maatalouden kestävää kehitystä
 • Maatilatalouden metsätaloutta

Mihin töihin maatilatalouden maaseutuyrittäjä?

 • Omaan  yritykseen
 • Maatalouskonekorjaamoihin
 • Maatalouskauppoihin
 • Eläintiloille  ja maatiloille
 • Koneurakointiin
 • Lomittajaksi maatiloille
 • Työskentelemään maatiloilla

Mitä ala edellyttää maatalousteknologian maaseutuyrittäjältä?

 • Ongelmanratkaisutaitoja
 • Vaihtelevissa olosuhteissa työskentelyä
 • Kiinnostusta tekniikkaan
 • Rohkeutta ja oma-aloitteisuutta

Mitä opit maatalousteknologian osaamisalalla?

 • Käyttämään maatalousympäristön koneita ja laitteita
 • Huoltamaan maatalouskoneita ja –laitteita
 • Korjaamaan koneita ja laitteita, joissa on hydrauliikkaa, mekaniikkaa, sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa tai jonka huolto vaatii metallin käsittelyä
 • Yrittäjyyttä ja kannattavan toiminnan perusteet

Mihin töihin maatalousteknologian maaseutuyrittäjä?

 • Huoltoliikkeisiin
 • Korjaamoihin

Hae koulutukseen täältä!

Poken hakijan opas

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja

Koskenlahti Anna-Maija
matkapuhelin: 040 0351 516
sposti: anna-maija.koskenlahti@poke.fi

Lue tulevan eläintenhoitajan Minkan tarina

Saulista tulee maaseutuyrittäjä