selaa koulutuksia
Oppimaan

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Ammattinimike

 • IT-tukihenkilö
 • Tietoverkkoasentaja

Koulutuspaikka

 • Äänekoski Piilola

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut osaa toimia yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän osaa käyttää alan sanastoa, selvittää asiakkaan tarpeita ja tehdä asiakaslähtöisiä ratkaisuja tieto- ja viestintäteknisissä tehtävissä. Hän varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Mitä ala edellyttää?

 • Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja
 • Kielitaitoa
 • Ongelmanratkaisutaitoja
 • Loogista päättelykykyä
 • Monipuolista kiinnostusta tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen

Mitä opit?

 • Asentamaan, huoltamaan, korjaamaan ja ylläpitämään tietokone- ja tietoliikennelaitteita
 • Selvittämään tietoteknisiä ongelmia
 • Luomaan ja ylläpitämään verkkopalveluja ja virtuaalisia ratkaisuja
 • Rakentamaan tietoturvallisia toimintaympäristöjä
 • Tekemään tietoverkkokaapelointeja

Mihin töihin?

 • Yritysten ja julkishallinnon sovellus- ja IT-tukitehtäviin
 • Tietokone- ja tietoliikennepalveluita tarjoaviin yrityksiin
 • Teollisuuteen
 • Myyntitehtäviin
 • Itsenäiseksi yrittäjäksi

Hae koulutukseen täältä!

Poken hakijan opas

Lisätietoja tutkinnosta antaa

Salmelin Maija
matkapuhelin: 040 7083 710
sposti: maija.salmelin@poke.fi