selaa koulutuksia
POKE

Opiskelijahuoltorekisteri

Rekisterinpitäjä

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Poke
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä.
PL 17, 44101 Äänekoski
puh. (014) 5192 11
toimisto(at)poke.fi

Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asioissa vastaa tietosuojavastaava Henri Hedman.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen monialaisen yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestäminen

Perusteet:

 • Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
 • Henkilötietolaki (523/1999) (uusi tuleva laki)

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää opiskelijoiden yksilökohtaiset opiskeluhuoltokertomukset ja muut yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon liittyvät yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat.

 • Yksilöinti- ja yhteystiedot
 • Opiskelijan huoltajien yhteystiedot
 • Opiskeluhuoltoa koskeva asia ja vireille panija
 • Erityisiä henkilötietoja tarpeen mukaan esimerkiksi terveystiedot

Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta ilman asianosaisen yksilöityä suostumusta taikka luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä.

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Henkilötietojen lähteet

 • Rekisteröity itse
 • Rekisteröidyn huoltajat
 • Monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenet
 • Opiskelijarekisteri

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjausta. Osan tiedoista voi tarkistaa omatoimisesti esimerkiksi Wilmasta kirjautumalla: Wilmaan kirjautuminen – Wilma – Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (inschool.fi)

Tarkastuspyynnöt ja oikaisuvaatimukset tulee esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus viranomaiselle

Rekisterinpitäjä vastaa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos olet tyytymätön vastaukseen voit saattaa asian halutessasi tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (www.tietosuoja.fi)