selaa koulutuksia
Opiskelu

Pokessa opiskelu: mitä, kenelle, miten?

Erilaisia opiskeluvaihtoehtoja on tänä päivänä valtavasti. Kokopäiväisen opiskelun sijaan tutkinnon tai sen osia voi suorittaa myös esimerkiksi työn ohessa. Lisäksi voit valita, haluatko saada aivan uudenlaisen uran ja suunnan elämälle vai täydentää nykyistä osaamistasi. Vaihtoehtojen viidakossa voi mennä pää pyörälle, joten päätimme avata erilaisia käsitteitä tähän postaukseen!

MIKÄ NÄISTÄ SOPII SINULLE?

PERUSTUTKINTO

Mitä? Perustutkinto antaa laajat valmiudet kyseisen alan työtehtäviin. Meillä Pokella on tarjolla laaja valikoima perustutkintoja ja niiden osia mm. liiketoiminnan, luonto-ja ympäristöalan, maatalousalan, sosiaali- ja terveysalan, rakennusalan, ravintola- ja catering-alan ja talotekniikan parissa. 

Kenelle? Perustutkinto sopii sinulle, jos lähdet opiskelemaan ensimmäistä ammatillista tutkintoasi tai haluat vaihtaa alaa. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli perustutkinnon suorittanut voi hakeutua opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista osaamista voi syventää suorittamalla ammatti- tai erikoisammattitutkintoja.

Miten? Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp), joka muodostuu ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista. Halutessasi voit suorittaa perustutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinnon. Voit saada opintoihin opintotukea, koulumatkatukea ja yleistä asumistukea.

Lue lisää perustutkinnoista >>

AMMATTITUTKINTO

Mitä? Ammattitutkinto on syvällisempi kuin perustutkinto. Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa. Ammattitutkinnon vaatima osaaminen osoitetaan näytöissä työssäoppimisjaksoilla, oppisopimuksella tai omassa työssä. Tässä tutkinnossa osaaminen hankitaan siis teoriaopintojen lisäksi käytännön työkokemuksella. 

Kenelle? Ammattitutkinto sopii sinulle, jos olet hankkinut jo peruskoulutuksen ja/tai olet työskennellyt alalla. Meillä voit opiskella ammattitutkinnon kautta mm. erä- ja luonto-oppaaksi, putkiasentajaksi, visualistiksi tai yrittäjäksi. Ammattitutkinnosta voit jatkaa ammattikorkeakouluopintoihin tai korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Miten? Ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Ammattitutkinnoissa opiskellaan yleensä monimuotokoulutuksena lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Voit saada opintotukea, koulumatkatukea ja yleistä asumistukea.

Lue lisää ammattitutkinnoista >>

ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Mitä? Erikoisammattitutkinnon näytöissä osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa sekä esimiestaitoja. Tarvittava osaaminen on hankittu tai hankitaan alan työkokemuksella ja teoriaopintoina. Tästä tutkinnosta voit jatkaa ammattikorkeakouluopintoihin tai korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Kenelle? Tämä sopii sinulle, jos olet jo kehittänyt ammattitaitoasi ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta. Pokessa pystyt opiskelemaan liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon (henkilöstöhallinnon osaamisala), puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon sekä tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon (työnjohtaja).

Miten? Erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Voit saada opintotukea, koulumatkatukea ja yleistä asumistukea. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

Lue lisää erikoisammattitutkinnoista >>

TYÖVOIMAKOULUTUS

Mitä? Meillä on ympäri vuoden eri alojen työvoimakoulutuksia tai toimimme niiden toteuttajana. Tiedotamme näistä omilla nettisivuillamme, mutta niihin haetaan te-toimiston sivuilta.

Kenelle? Tämä sopii sinulle, jos olet työtön työnhakija, haluat hankkia uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Miten? Koulutuksen aikana saat työttömyystukea korotettuna.

Lue lisää työvoimakoulutuksesta >>

OPPISOPIMUSKOULUTUS

Mitä? Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään tarvittaessa opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuksella voidaan opiskella perus-, ammatti-, erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. Opiskelu on maksutonta sekä opiskelijalle että työnantajalle. Koulutuksen jälkeen voit hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Kenelle? Yli 15-vuotiaalle, joka on suorittanut perusopetuksen. Sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatin, syventää osaamistasi tai hankkia uutta ammatillista osaamista ja tykkäät tehdä työtä ja suorittaa koulutuksen käytännön tehtävissä.

Miten? Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan. Oppisopimuskoulutus on yleensä maksutonta.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta >>

OPISKELU TYÖN OHESSA

Mitä? Monimuotokoulutus vastaa sisällöltään päivätoteutuskoulutusta. Opiskelijalta edellytetään läsnäoloa lähiopetusjaksoilla, mutta muuten opiskelu tapahtuu omatoimisesti verkkotehtävien, itsenäisen opiskelun ja lopputyön merkeissä. Lähiopetustunnit iltaisin tai viikonloppuisin mahdollistavat opiskelun työn ohessa.

Kenelle? Jos olet työssäkäyvä, mutta haluaisit täydentää osaamistasi tai hankkia uutta ammatillista osaamista.

Miten? Voit saada aikuiskoulutustukea, jos olet palkansaaja tai yrittäjä ja sinulla on vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Aikuiskoulutustuki edellyttää aina päätoimista opiskelua. Jos suoritat ammatillista tutkintoa ja sinulla on vähintään viisi vuotta työhistoriaa tutkinnon suorittamiseen mennessä, voit saada ammattitutkintostipendin.

VALMA-KOULUTUS

Mitä? Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, joka helpottaa siirtymistä ammatilliseen peruskoulutukseen. Koulutus sisältää mm. ammatillisen tutkinnon osia, opiskeluvalmiuksen vahvistamista ja työelämän perusvalmiuksien hankkimista. VALMAssa voi myös korottaa perusopetuksen päättötodistuksen numeroita.

Kenelle? Ensisijaisesti perusopetuksen päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen ja ammatin valintaan. VALMA-koulutus sopii kuitenkin myös esimerkiksi muille ammatillista perustutkintoa vailla oleville työttömille työnhakijoille, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaaville, erityistä tukea tarvitseville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

Miten? Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp). Haku tapahtuu joko Opintopolku.fi-sivuston kautta 19.5. – 21.7.2020 tai jatkuvan haun kautta.

Lue lisää VALMA-koulututuksesta >>

OPINTOVAPAA

Mitä? Opintovapaa on vapaa, jonka avulla työsuhteessa olevat työntekijät voivat aloittaa tai jatkaa opiskeluita tai muuta kouluttautumista työelämässä ollessaan. 

Kenelle? Oikeus opintovapaaseen on työntekijöillä, jotka ovat olleet samalla työnantajalla töissä vähintään kolme kuukautta. Silloin vapaan pituus voi olla enintään viisi päivää. Yli vuoden ajan samalla työnantajalla työskennelleet voivat saada ja käyttää opintovapaata kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Sen voi käyttää yhdellä kertaa tai jakaa useampaan jaksoon.

Miten? Yleensä opintovapaa on palkatonta, mutta asiasta on mahdollista sopia erikseen työnantajan kanssa esimerkiksi työsopimuksen yhteydessä. Jos opintovapaa on palkaton, on mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea tai opintotukea, opintolainaa ja asumistukea. 

TIESITKÖ TÄTÄ?

Tutkintojen rakenne on muuttunut. Aikaisemmin tutkintojen näytöt suoritettiin yhtenä päivänä, jolloin työpaikkaohjaajasi seurasi tekemistäsi sekä antoi suorituksille joko hyväksytyn tai hylätyn arvosanan. Nykyään tutkintojen näytöt suoritetaan osanäyttöinä. Voit suorittaa pieniä näytön osia pitkin työharjoitteluasi ja ohjaajasi voi hyväksyttää niitä koko harjoittelusi ajan.

Pokella on kaikki polut auki. Minne tahansa. Lue lisää ja hae nyt!

Psst.. pohditko, onko liian myöhäistä vaihtaa alaa tai opiskella? Lue viimeisin blogimme aiheesta!

_________________

Seuraatko meitä jo somessa? Instagramista löydät meidät @meollaanpoke