selaa koulutuksia
Pelikasvatus

Voiko pelaamisen ja työn yhdistää?

Pelikasvatuksen kasvava merkitys tulevaisuuden ammateissa

Pelejä on pelattu jo vuosisatojen, ellei vuosituhansienkin ajan. Viime aikoina on kuitenkin alettu puhumaan pelikasvatuksesta yhä enemmän. Mitä pelikasvatus oikein on?

“Kaikessa yksinkertaisuudessaan pelikasvatus on pelaamisesta keskustelemista ja positiivisen pelikulttuurin rakentamista. Pelaaminen on ehkä nähty ajan tuhlaamisena, mutta pelikasvatuksen myötä pelaaminen nähdään harrastuksena, jossa on ohjattua toimintaa ja kasvatuksellinen teema. Pelaaminen voi olla myös keino keskustella vaikeista asioista, sillä pelit toimivat välineenä tunteiden tunnistamisessa ja käsittelyssä”, tiivistää Poken teknologisen koulutuksen koordinaattori Katja Huttunen.

Pelaamiseen liittyvät asenteet ovat muuttuneet ja nykyään puhutaan positiivisesta pelikulttuurista. Siihen kuuluu se, että pelaamista ei nähdä haittana, vaan arkea rikastuttavana tekijänä. Pelin avulla nuori voi tavata samanhenkisiä ihmisiä ja saada uusia ystäviä. Pelaamiseen liittyy myös muita hyötyjä, kuten kielitaidon karttuminen sekä silmä- ja käsikoordinaation ja reagointikyvyn kehittyminen. Positiivisessa pelikulttuurissa ei heti puhuta ruutuajoista, mutta nuoren kanssa voi keskustella, mihin kaikkeen vapaa-aika kuluu.

Pelikasvattaja mukana onnistumisen hetkissä

Pelikasvatus opettaa myös nettikulttuuria eli, mitkä ovat hyviä ja huonoja tapoja internetalustoilla. Kommunikointi on iso osa pelaamista, siinä sivussa oppii monipuolisesti myös tietokonetaidot. Pelikasvattajan roolin tärkeys kasvaa yhä enemmän. Huttunen on pelikasvattajan roolissa ollut todistamassa toinen toistaan hienompia hetkiä ja oppimiskokemuksia.

”Aina asiat eivät toimi ja pelissä voi tulla eteen esimerkiksi joku teknillinen ongelma. Ongelmanratkaisutilanteet voivat sisältää vaikeitakin tunteita, kuten ärsytystä ja turhautumista. Paras fiilis on kuitenkin se, kun peli lähtee toimimaan ja lapsi kokee onnistumisen tunteen.”

Huttunen on huomannut, kuinka hyvin lapset ovat oppineet tunnistamaan tunteita ja reagoimaan niihin. Pelaamisen ohessa voi olla helpompaa keskustella vaikeistakin aiheista. Pelikasvatuksessa pyritään lisäämään nuorten itsevarmuutta ja rohkeutta olla oma itsensä. Huttunen mieltää pelit mahdollisuutena myös toteuttaa itseään.

”Netti antoi minulle mahdollisuuden kasvaa ihmisenä pienellä paikkakunnalla. Netissä pystyi kokeilemaan eri identiteettejä, Huttunen muistelee omaa kokemustaan.”

Opiskele pelikasvatusta Pokella

Poken pelikasvatuksen koulutuksessa on noin puolet teoriaa ja puolet käytäntöä. Kurssi sisältää kasvatuksellisten teemojen käsittelyä sekä pelien testaamista käytännössä. Kurssilla opitaan myös pelaamiseen liittyvät ikärajat ja ikärajalait.

”Pelikasvattajan ei itse tarvitse olla hyvä pelaaja tai pelata paljoa vapaa-ajallaan. Pelikasvattajan tutkinto kasvattaa pelilukutaitoa eli se antaa peruskäsitteet pelien logiikan hahmottamiseen ja toimintojen ymmärtämiseen”, Huttunen painottaa.

Koulutus sopii periaatteessa kenelle tahansa, joka työskentelee ohjaajan roolissa. Koulutus ei katso toimialaa, mutta eniten siihen on osallistunut lasten- ja nuorten ohjaajia, jotka toimivat 3–29-vuotiaiden kanssa. Pelien avulla voi opetella esimerkiksi värejä tai numeroita, mutta se voi olla myös osana liikunnallista toimintaa. Eri teemaisten pelien avulla voidaan keskustella eri aiheista esim. maaseudun asioista tai autoista, eikä se katso pelaajan ikää.

”Ohjattua pelitoimintaa voi totta kai olla myös senioreillekin, joille tietynlaiset pelit voivat olla täysin uusia ja tuoda uusia kokemuksia”, Huttunen huomauttaa.

Pelikasvattajan tutkintoon toivotaan opiskelijoita monipuolisesti eri aloilta. Opiskelemaan voi tulla henkilö, joka on halukas työskentelemään muiden ihmisten kanssa. Pelikasvattajan ei välttämättä pidä työskennellä juuri lasten kanssa.

”Tutkintoon olisi hyvä saada esimerkiksi myös ICT-alan ihmisiä, jotka ymmärtävät myös pelien ohjauksen hyödyt. Välillä peleihin voi liittyä paljon teknisten asioiden ymmärtämistä, joten silloin monipuolisesta osaamisesta on hyötyä.”

Ensimmäinen pelikasvattajan tutkinnon ryhmä valmistui vuoden 2022 lopussa. Seuraava kurssi toteutuu kevään 2023 aikana. Pelikasvatuksen rooli lasten ja nuorten keskuudessa kasvaa jatkuvasti ja pelikasvattajia tarvitaan. Tulevaisuudessa kurssilla nostetaan myös yrittäjyys yhtenä pelikasvattamiseen liittyvänä aiheena.

Haku pelikasvattajan tutkinnon osaan on nyt auki! Lue lisää ja ilmoittaudu täältä: https://poke.fi/koulutus/pelikasvattaja-15-osp-valinnainen-tutkinnon-osa

Lue lisää tutkinnon osista, joita voit suorittaa esimerkiksi työn ohessa!

https://poke.fi/blogi/opiskele-tutkinnon-osa-ja-taydenna-osaamistasi