selaa koulutuksia
Opiskelu

Opiskele tutkinnon osa ja täydennä osaamistasi

Opiskeluun ja oman osaamisen täydentämiseen on tänä päivänä monenlaisia mahdollisuuksia. Voit lähteä joko opiskelemaan täysin uutta alaa perustutkinnon muodossa tai täydentää nykyistä osaamistasi esimerkiksi ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kautta. Mikäli mielessä on jokin vieläkin ketterämpi tapa uuden oppimiseen, kannattaa jatkaa lukemista! Tässä blogissa kerromme Jonnan kokemuksia yksittäisen tutkinnon osan opiskelusta työn ohessa.

KETTERÄÄ OPISKELUA TYÖN OHESSA

Työelämä ja sen vaatimukset muuttuvat, minkä vuoksi nykyistäkin osaamista kannattaa tarkastella kriittisesti. Onko jotain taitoja, joita haluaisit oppia tai jotka voisivat auttaa sinua onnistumaan työssäsi? Vai oletko kyllästynyt nykyiseen työhösi ja haluat jotain uutta? Meillä Pokella voit opiskella ketterästi myös yksittäisiä tutkinnon osia, jotka ovat erinomainen keino kerryttää uutta osaamista työn ohessa ja soveltaa opittua tietoa suoraan omaan työhön.

Työterveys Aallolla myynnin ja markkinoinnin assistenttina työskentelevä Jonna Hakamäki opiskelee parhaillaan markkinointiviestinnän toimeksiannon tutkinnon osaa (60 osp) oman työnsä ohessa. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on merkonomi ja lähihoitaja. Viime vuonna hän suoritti liiketoiminnan ammattitutkinnon Jyväskylässä. “Ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen minulle jäi tunne, että kaipaan vielä lisäkoulutusta markkinointiviestinnän saralle. Kun kerran opiskelukärpänen oli päässyt puraisemaan, lähdin selvittämään lisäkoulutuksen mahdollisuutta. Pokella sattui starttaamaan markkinointiviestinnän toimeksianto – tutkinnon osa juuri sopivasti omaan aikatauluuni nähden, ja kun esihenkilökin näytti koulutukselle vihreää valoa, niin ei muuta kuin yhteys Poken Työelämäpalveluihin!”, Jonna kertoo.

Markkinointiviestinnän toimeksianto –tutkinnon osan opintojen aikana opiskelija oppii suunnittelemaan, budjetoimaan ja toteuttamaan markkinointia tavoitteellisemmin sekä seuraamaan toimenpiteiden tuloksellisuutta. Tutkinnon osan aikana opiskellaan markkinoinnin perusteita, tutustutaan erilaisiin markkinointikanaviin, opitaan mitä digitaalinen markkinointi pitää sisällään ja kuinka tuotetaan markkinointimateriaalia niin sosiaaliseen mediaan kuin printtiinkin. Jonnan mielestä tutkinnon osan opiskelu on ollut monipuolista ja käytännönläheistä.

“Ammattitaitoisen ja innostavan opettajan johdolla kävimme teoriaosuudet läpi ja perehdyimme uusiin järjestelmiin ja ohjelmiin sekä teimme yhteisesti ryhmän kanssa oppimistehtäviä. Opettaja valmisteli monipuolisesti oppimistehtäviä huomioiden jokaisen opiskelijan taustat, osaamisen ja kiinnostuksen kohteet työelämässä. Näistä oppimistehtävistä sai itse valita tehtävät, jotka palvelevat omaa oppimista ja työtehtäviä parhaiten. Tutkinnon osa toteutettiin lähiopetuksena ja verkkokursseina, mutta tarvittaessa opettajan kanssa yhdessä sopien myös etäopetus onnistui joustavasti. Verkkokurssimateriaalit olivat helposti saatavilla ja näissäkin oli mahdollista ottaa opettajaan yhteys tarpeen mukaan. Hyvin pitkälle sai itse räätälöidä oman tekemisen opettajan antamia raameja noudattaen”, Jonna kertoo.

UUDET OPIT ON HELPPO VIEDÄ MUKANAAN TYÖELÄMÄÄN

Moni opiskelee tutkinnon osan töiden ohella ja näin oli myös Jonnan kohdalla. Hänen työtehtäviinsä kuuluu viestinnän suunnittelua ja sen monipuolista toteutusta niin sisäisesti henkilöstölle kuin ulkoisesti asiakkaille. Markkinointiviestinnän toimeksianto – tutkinnon osa antoikin Jonnalle hyviä oppeja suoraan omaan työhön. “Yhdistin kaikki oppimistehtävät suoraan omaan työhöni, jolloin koin, että opinnoistani hyötyy niin minä itse kuin myös työnantajani. Jokaisella opetuskerralla tuli paljon uutta asiaa sisäistettäväksi. Monipuoliset harjoitukset kuitenkin kertasivat tunnilla opittuja asioita ja laadukkaat oppimismateriaalit helpottivat kotitehtävien tekoa. Tehtävää jäi kotiin, mutta oli hienoa huomata, kuinka niitä pystyi yhdistämään omaan työhön. Tutkinnon osa antoi ymmärryksen alan tehtäviin ja trendeihin. Opiskelussa ei tullut vastaan yhtään sellaista asiaa, joka ei olisi ollut kiinnostava!

Jonna on ollut tyytyväinen päätökseensä lähteä opiskelemaan tutkinnon osaa Pokelle. “Koin saavani kaiken, mitä siitä lähdin hakemaan ja vähän enemmänkin. Paljon on itsestä kiinni mitä haluat oppia ja kuinka edetä, sekä miten itse olet valmis sovittamaan ja räätälöimään tehtäviä työelämään ja omaan työtehtävääsi sopiviksi. Käytännön tehtävät sopivat suoraan omaan työtehtävääni, joten sain hyödyn irti jo heti ensimmäisestä oppimistehtävästä alkaen. Jonkin verran vastaan tuli sellaisia asioita, jotka ovat työuran ja aikaisempien opintojen kautta tuttuja, mutta niihinkin tuli opintojen aikana lisätietoa tai uusia näkökulmia. Tämä koulutus antoi minulle hyvän pohjan tulevaisuuden työtehtäviin sekä mahdollisiin opintoihin.”

Hän kannustaa myös muita kouluttautumaan ja täydentämään osaamistaan matalalla kynnyksellä. Jos ei ole mahdollisuutta, aikaa tai halua lähteä opiskelemaan kokonaista tutkintoa, jo yksittäinen tutkinnon osa tuo paljon uutta näkökulmaa työhön. “Tutkinnon osan suorittaminen jo itsessään antaa uusia mahdollisuuksia työelämässä, ja opintojen aikana saadun osaamisen voi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan suoraan omaan työhön opintojen alusta alkaen. Opinnot ovat myös hyvä mahdollisuus verkostoitua. Aikuisopiskelijat ovat oman alansa asiantuntijoita, mikä näkyy yhteisillä oppitunneilla. Ryhmäläisten aiempien koulutusten ja työtaustojen monipuolisuus antaa näkemystä moneen asiaan. Tutkinnon osa antoi uutta näkökulmaa, keinoja ja konkreettisia työkaluja tehdä omaa työtäni vieläkin paremmin ja monipuolisemmin. Se myös haastoi minua katsomaan omaa työtäni ja tehtäviäni eri näkökulmista. Mielestäni tämä tutkinnon osa sopii henkilölle, joka jo työskentelee markkinointiviestinnän parissa tai työtehtävät jotenkin liittyvät näihin. Itse koen, että kun valmiiksi oli jo jokin ymmärrys alasta, niin oli helpompi tehdä opintoja, kun ei tarvinnut joka termiä selvittää, ja alan toimintatavat olivat jo hieman tulleet tutuksi”, Jonna summaa.

Kiinnostuitko? Tutustu esimerkiksi näihin tutkinnon osiin ja hae nyt:

Markkinointiviestinnän toimeksianto, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa (verkko- ja etäopinnot)

Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Myynnin ja asiakaspalvelun osaaja, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa 

Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa, visualisti

Palkanlaskennan hoitaminen, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Tuoteryhmätyöskentely, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Yrittäjyyttä kohti, yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen tutkinnon osa

TUNNE RAJASI. JA SITTEN RIKO NE. 🔥

Opiskelu kiinnostaa, miten toimia nyt? Tutustu Poken kattavaan opintotarjontaan ja hae meille opiskelemaan jatkuvassa haussa. Jatkuva haku mahdollistaa ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Voit hakea niin ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon kuin haluamaasi tutkinnon osaankin. Tänä päivänä opiskelumahdollisuuksia on monia ja myös meiltä löydät erilaisia vaihtoehtoja sekä täysin uuden alan opiskeluun että nykyisen osaamisen täydentämiseen. Opinnot toteutetaan yhä useammin lähipäivien lisäksi myös etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Tämän ansiosta opiskelun mahduttaminen omaan arkeen onnistuu hyvinkin ketterästi myös esimerkiksi työn ohessa. Opinto-ohjaajat ja muut pokelaiset ovat tukenasi ja opastavat varmasti opiskeluun liittyvissä asioissa, joten yksin ei takuulla tarvitse jäädä.

Tervetuloa Pokelle! ❤️

_________________
Seuraa meitä somessa @meollaanpoke . Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Jatkuva haku – mitä, miten, kenelle?
Täydennä osaamistasi ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon kautta
Aikuiskoulutus voi sopia sinullekin