selaa koulutuksia
Kohtaanto 2017

Kohtaanto 2017

Kohtaanto 2017kohtaanto_hankkeen_logo

Hankkeen toteutusaika: 2.1. – 31.12.2017

Kohtaanto 2017 -hankkeessa tehdään esiselvityksenä syvällinen kartoitus kohtaanto-ongelmasta. Hankkeessa kerätään tietoa seudun kaikilta työllisyyden kanssa toimivilta tahoilta kyselyin, haastatteluin ja osallistavin menetelmin. Hankkeessa etsitään todellisia vastauksia Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan ja Äänekosken korkeaan työttömyyteen ja siihen liittyviin työvoiman osaamisen haasteisiin. Kohtaanto-ongelmalla tarkoitetaan avoimien työpaikkojen vaatimusten ja työnhakijoiden osaamisen heikkoa yhteensopivuutta. Arkikielessä ilmiö näyttäytyy yritysten vaikeutena saada osaavaa työvoimaa, vaikka samanaikaisesti seudun työttömyys on korkea.

Tavoitteet

1) Löytää yrityksen ja työvoiman näkökulmasta vastauksia kohtaanto-ongelmaan ja sen taustatekijöihin

2) Koota näkemyksiä seudulla toimivien oppilaitosten työssä oppimisen ohjaajilta ja opettajilta, miten ilmiö näyttäytyy oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyössä ja miten se vaikuttaa siihen

3) Koota työllisyyden edistämiseksi toimivien tahojen näkemyksiä kohtaanto-ongelmaan

4) Selvittää onnistuneisiin rekrytointeihin vaikuttaneita tekijöitä yrityksen ja rekrytoidun työntekijän kannalta, ns. onnistumisen avaimet

5) Tuottaa aluekehityksen näkökulmasta helppokäyttöinen kartoitustyökalu/-menetelmä, jota hyödyntäen Kohtaanto 2017 -hankkeen toimenpiteet voidaan toistaa tarvittaessa/säännöllisesti ja jota muut alueet voivat hyödyntää

Tuloksena on

Saarijärvi-Viitasaari -seudun ja Äänekosken kohtaanto-ongelmaan liittyvä selvitys ja raportti, jossa on vastattu keskeisiin kysymyksiin mukana olevien tahojen näkökulmasta, on esitetty arvio ongelmakohdista ja ehdotukset toimenpiteiksi. Lisäksi on kehitetty selvityksen kautta ja ohella oma työkalu/menetelmä, jota voidaan monistaa ja toistaa muilla alueilla ja eri aikakausina.

kohtaanto_2017_tulosraportti

Toteutusalue

Saarijärven- seutukunta

  • Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari

Äänekosken seutukunta

  • Äänekoski

Rahoittaja

  • Euroopan sosiaalirahasto
  • Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • Toteutusalueen kunnat

Hankkeen hallinnoija

  • Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektipäällikkö

Tarja Naskila

 

Kohtaanto_2017-hankelogot