selaa koulutuksia
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2019

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2019

Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvä osaamisen varmistaminen

Hankkeen toteutusaika

1.1.2019 – 31.12.2020 jatkuu 31.12.2021

Hankkeen tavoitteet

Strategiarahoituksella on tarkoitus tukea koulutuksen järjestäjän toiminnan ja ydinprosessien kehittämistä uuden lain ja valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi.

Tavoitteena on sekä HOKS-prosessin että koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessiin liittyvän osaamisen kehittäminen.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeella kartoitetaan henkilöstön HOKS prosessiin ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosesseihin liittyvä osaaminen ja suunnitellaan sekä toteutetaan tarpeelliset osaamisen kehittämisen toimenpiteet. Hankkeella kartoitetaan koulutuksen järjestäjän omat työelämässä oppimisen palveluprosessin kriittiset pisteet ja tunnistetaan vähintään kaksi tärkeintä kehittämiskohdetta, sekä tuotetaan niihin asiakaslähtöiset ratkaisut.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä ja otetaan käyttöön Parasta -hankkeiden ja Johda hyvin -hankkeiden tuottamia työvälineitä ja tuloksia. Yhteistyötä tehdään myös muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.

POKEn omana lisätavoitteena hankkeessa on opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen vahvistaminen ja yrittäjyyteen liittyvien tutkinnonosien suorittamisen lisääminen osana ydinprosessien vahvistamista.

okm logo