selaa koulutuksia
Hanke

DuuniStep

DuuniStep

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston ja Saarijärven kaupungin yhteistyössä toteuttama DuuniStep –kehittämishanke tukee alueen työllisyyttä ja luo ratkaisuja kohtaanto-ongelman selättämiseksi.

Hankkeen toteutusaika 1.9.2018 – 31.12.2020

Hankkeen tavoitteet

DuuniStepin tavoitteena on työllisyyden edistäminen yhdistämällä uudella tavalla kuntatoimijan ja koulutuspalvelujen tuottajan osaaminen ja toimintaprosessit. Keskeistä hankkeen toiminnassa on työnhakijoiden ja työnantajien henkilökohtainen ohjaus ja osaamisen kehittäminen työelämälähtöisesti ja ennakoivasti.

Työnhakijoita, työnantajia ja osaamisen kehittäjiä palveleva koordinaatiopiste kokoaa paikalliset palvelut ja toimijat uudenlaiseksi verkostoksi. Uusi, helposti saavutettava palvelumalli koostuu ammattimaisesta palveluohjauksesta, osaamisen kehittämisen palveluista sekä työnantajien palveluista.

Hankkeen uutuusarvona on uraohjauksen liittäminen työnhaku- ja rekrytointiprosessin osaksi. Tulevan osaamisen tulisi vastata mahdollisimman hyvin paikallisten työmarkkinoiden tarpeita sovitettuna yhteen työnhakijan yksilöllisten tavoitteiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteet

 • Selvitys uudenlaisen työn mahdollisuuksista muilla kuin yritysten työmarkkinoilla
 • Ennakoiva uraohjaus
 • Osaamisen kehittämisen uudet mallit
 • Työnhakijan ja työnantajan kohtaannon ja rekrytointiprosessin kehittäminen
 • Koordinointipisteen ja sen ympäröivän verkoston rakentaminen toimintamalliksi
 • Toimintamallin kehittäminen jatkuvan arvioinnin kautta

Hankkeen tuloksena alueelle on kehittynyt paikallisia työmarkkinoita ennakoiva palvelumalli, joka koordinoi alueen työnhaku-, rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen palveluita. Tuloksena syntyy myös selvitys muun kuin työllistävän yrityssektorin mahdollisuuksista työllistää työttömiä ja työttömyysuhan alla olevia.

DuuniStepin kohderyhmänä ovat

 • Alueen työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, erityisesti huomioidaan kaikki alle 30-vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet
 • Alueen työnantajat ja yritykset, erityisesti työvoimaa rekrytoivat tai sitä suunnittelevat
 • Alueen työllisyyden hoidon toimijat ja ohjausverkosto
 • Hanke palvelee myös niitä Saarijärven alueen työttömiä tai työttömyysuhan alaisia henkilöitä, jotka ovat mahdollisesti hakeutumassa lähiseudulle töihin. Yritys, joka on potentiaalinen alueen työttömän henkilön työllistäjä, kuuluu hankkeen palvelun piiriin.

Rahoittaja

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama

Hallinnoija

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Toteuttajat ja yhteystiedot

 • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
 • Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki

Anna-Marja Tamminen projektisuunnittelija, työllisyyskoordinaattori, p. 044 4598 209

Anja Rein, palveluneuvoja, p. 044 4598 308

Äänekosken Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Anna-Maija Koskenlahti projektipäällikkö, opinto-ohjaaja

Pirkko Pinola ura- ja opinto-ohjaaja, ammatillisen valmennuksen koordinointi

duunistep hankelogot

saarijarvi-logo

 

Lue myös:

https://duunistep.webnode.fi/