selaa koulutuksia
KEXRI

KEXRI

KEXRI – Keskisuomalainen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi

Kexri.io-logo

 

 

 

 

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Hankkeen toteutusaika 1.5.2021-30.4.2023

Hankkeessa rakennetaan Keski-Suomeen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi, joka yhdistää paikalliset elinkeinoelämän, tutkimuksen ja kehityksen, sekä koulutusalan toimijat ja rakentaa maakunnan osaamista virtuaalitodellisuuksien ja lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä eri toimialoilla. Ekosysteemi luo yhtäältä uudenlaisia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä osaamisinnovaatioita.

Hankkeen päätuloksena syntyy XR-osaamisen innovaatioekosysteemi: erilaisia asiantuntijuuksia yhdistävä reaalimaailman osaaja- ja yhteistyöverkosto sekä sen virtuaalinen toimintaympäristö.

Ekosysteemikehyksen alla hankkeen tulokset ovat:

  1. Kasvanut tieto ja ymmärrys XR-osaamisesta, osaamistarpeista ja XR:n soveltamismahdollisuuksista eri toimialoilla ja konteksteissa.
  2. Virtuaalitodellisuuteen rakennettu innovaatioekosysteemin toimintaympäristö, joka tekee keskisuomalaiset XR-toimijat näkyviksi kansallisesti sekä toimii osaamiskeskittymän toiminta-alustana.
  3. Kohderyhmien tietoisuus XR:n hyödyntämismahdollisuuksista on kasvanut ja XR-teknologioiden hyödyntämiseen on saatavilla tukea. Yritysten sekä tuki- ja koulutuspalveluiden toimijoita saadaan mukaan kehittämään digikyvykkyyttä osana innovaatioekosysteemiä.
  4. Uudet käytänteet, mallit ja osaaminen paikallisten XR-asiantuntijoiden suorituskyvyn kehittämiseksi: virtuaalitodellisuuden palvelumuotoilu ja fasilitointi, yrityksiä palvelevat koulutuskonseptit ja osaamisen kehittämisen mallit, XR-tapahtumat, sekä mallit XR-teknologioiden hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä eri toimialoilla. Käytänteet, toimintamallit, konseptit ja XR:n hyödyntämiseen liittyvä osaaminen julkaistaan yleisesti hyödynnettäväksi (XR-toimijan käsikirja).
  5. Vahvistunut yhteistyö ja uudet toimintamallit koulutus- ja kehitysorganisaatioiden ja elinkeinoelämän välillä. Vahva, monialainen osaajaverkosto turvaa innovaatioekosysteemin toiminnan jatkuvuuden ja sen laajenemisen, sekä osaamisen edelleen kehittymisen.

Päätoteuttaja

Kehittämisyhtiö WITAS Oy

Osatoteuttajat

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä / POKE
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän yliopisto
Äänekosken Kehitys Oy

Rahoittaja

Keski-Suomen liitto

Www-sivujen ajankohtaista-juttu KEXRI-hankkeen päätöstapahtumasta 8.5.2023

Yhteyshenkilö Pokessa

Ouli Pekka
matkapuhelin: 040 3589 198
sposti: pekka.ouli@poke.fi

Kexri-logot