selaa koulutuksia
Hanke

Kuntayhtymän strategiarahoitus

Hanke jakautuu kahteen osaan:

Oppimisympäristöjen kehittäminen

Hankkeen toteutusaika

1.6.2018 – 31.12.2020

Hankkeen tavoitteet

  • Luodaan oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista ja tukevat työpaikalla järjestettävää koulutusta.
  • Oppimisympäristöjä uudistamalla lisätään ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja motivoidaan opiskelijoita osaamisensa kehittämisessä.
  • Kehitetään oppimisympäristöjä jotka mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman osaamisen hankkimisen.
  • Oppimisympäristöjä uudistamalla vastataan toimintaympäristön muutosten tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin esimerkiksi ottamalla käyttöön simulaatioon perustuvaa pedagogiikkaa.

Teknologia-alan kehittäminen

Hankkeen toteutusaika

1.6.2018 – 31.12.2020

Tavoitteet hankkeelle yhteistyössä työelämän kanssa

  • Luodaan verkosto teknologia-alan kehittämiselle, jossa on mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja alan työpaikkoja tarjoavat tahot. Verkoston luomisesta vastaavat strategiarahoitusta saavat koulutuksen järjestäjät.
  • Selvitetään, miten voidaan vastata paremmin työelämän kasvaneisiin osaamisvaatimuksiin ja digitaalisessa kehityksessä aiheutuvista muutoksista teknologia-alalla yhteistyössä työelämän kanssa.
  • Toteutetaan asiakaslähtöisiä pedagogisia toimintamalleja kehittämistarpeisiin vastaamiseksi.
  • Lisätään työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

okm logo

Katso mitä olemme tehneet

Tavoite: Ponsse Oyj:n kehittämiä virtuaalioppimisympäristöjä otetaan pilotoitavaksi metsäalan opetuksessa. Ponsse Oyj voi käyttää hankittuja laitteistoja myös oman koulutusympäristön esittelemisessä oppilaitoksen toimipisteissä.

Tulos: Ponssen 360 VR ympäristöä on pilotoitu metsäalan opetuksessa. Katso allaoleva video miltä ympäristön käyttäminen näytti Koneagria messuilla.

Ponsse VR 360 ympäristö Koneagria messuilla

 

Tavoite: Valtra Oyj:n kehittämiä virtuaalioppimisympäristöjä otetaan käyttöön metsä- ja metallialan opetuksessa. Valtra Oyj voi käyttää hankittuja laitteistoja myös oman koulutusympäristön esittelemisessä oppilaitosten toimipisteissä.

Tulos: Valtran kanssa ollaan tehty paljon yhteistyötä ja olemme tutustuneet erilaisiin yhteistyökumppaneihin. Tämän pilotoinnin tulokset julkaisemme 2020 aikana

Valtra VR-ympäristön testaamista

Valtra AR

Tavoite: Hankitaan VR-laitteistot ja niiden käyttäminen integroidaan olemassa oleviin tiloihin. Pilotoidaan muuttuvan ammatillisen koulutuksen tilaratkaisuja osallistamalla opiskelijoita uusien tilojen suunnitteluun. Tavoitteena muuttaa osa olemassa olevista tiloista muunneltaviksi tiloiksi pajaoppimisen ja projektioppimisen tarpeisiin. Tähän kuuluvat laitteistomääritykset, ympäristöjen keskitetty pilottitestaus ja pisteitten asennukset ympäristöihin.

Tulos: Perustimme Digilab ympäristön johon olemme keränneet erilaisia VR-laitteistoja.

HTC Vive laitteiden asennus

Tavoite: Yhteistyöverkoston esimerkkejä hyödynnetään, otetaan pilotoitavaksi ja uusien opetusympäristöjen käyttöönottoa kokeillaan. Etsitään myös uusia kohteita virtuaaliympäristöjen soveltamiseen. Suunnitellaan virtuaaliympäristön käyttökoulutus, testaus ja toteutetaan se. Muotoillaan virtuaalioppimisen käyttöönotto tuotteeksi.

Hanke mediassa:

KSML: Virtuaalimaailma tulee, oletko valmis? – Jukka Seppäsen Moisio Forest Oy:lle luoma virtuaalinen esittelyhuone oli menestys alan messuilla Ranskassa

Äänekosken kaupunkisanomat: Tulevaisuuden teknologiat osana kaupungin kesätöitä

Äänehub teknologia aamu: Hyvinvointiteknologia

Oppisopimusviikon tapahtumamainos

Teknologia Torstai: 360 VR sisällöntuotanto

Vuoden 2018 digitaalisin teko kilpailun voitto

Tavoite: Tulokset mitataan ja raportoidaan. Kehittämistyön tueksi rakennetaan opettajatiimejä ja toteutetaan opiskelijakohtaisia joustavia opintopolkuja, jossa käytetään uusia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Tehdään jatkuvaa yhteistyötä yhteistyöoppilaitosten kanssa

Tuloksia:

Paikallinen vapaastivalittava tutkinnonosa: Tulevaisuuden teknologiat, 15 osp

Keväällä 2019 alkava tulevaisuuden teknologiat koulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet sekä osaamisen soveltaa joitakin uusia teknologioista kuten AI, AR, VR, 3D tulostaminen, ohjelmointi, robotiikka ja pelillistä oppimista monialaisesti. Lähiopinnot toteutetaan pääosin Äänekosken Opinahjossa. Koulutukseen sisältyy lisäksi etäopintoja ja verkko-opetusta, sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Covid19 epidemian aikaan aloitimme tekemään suojavisiireitä. Tässä linkissä on kerrottu mihin ympäristöön visiireitä alettiin tekemään ja tästä linkistä näet koosteen miten visiirien tekeminen on tapahtunut opiskelijoiden opiskeluna.

 

 

Digilab asiantuntijat ja opiskelijat keksintöjen viikkolla 2019

Pelitapahtumassa toimi Digilabin näyttöympäristönä

ITK 2019

Yhteistyötä VR ympäristössä: Moipu sortterin asennus

Esimerkki Digilabissä tehdystä ThingLink esityksestä