selaa koulutuksia
Perustutkinto

Tulevaisuuden teknologiat, 15 osp

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
1.1.2020 →
opiskelun laajuus
15 osaamispistettä
haku alkaa
21.1.2020
haku päättyy
31.12.2020

Kuvaus

Keväällä 2020 alkava tulevaisuuden teknologiat koulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet sekä osaamisen soveltaa joitakin uusia teknologioista kuten Al, AR, VR, 3D tulostaminen, ohjelmointi, robotiikka ja pelillistä oppimista monialaisesti. Lähiopinnot toteutetaan pääosin Äänekosken Opinahjossa. Koulutukseen sisältyy lisäksi etäopintoja ja verkko-opetusta, sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Teknologiat koulutuksen käynyt henkilö on edelläkävijä hyödyntämään tulevaisuuden teknologian tuomia mahdollisuuksia ja työkaluja omassa työympäristössään. Hän osaa ottaa paremmin huomioon omat vahvuutensa ja nähdä hyödyntämismahdollisuudet teknologian soveltamisessa. Hän on idearikas, sekä osaa myydä ja perustella asiakkaille, omalle sidosryhmälle tulevaisuuden teknologian tuomia mahdollisuuksia ja palveluita. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita. Henkilö pystyy sekä suunnittelemaan, perustelemaan ja toteuttamaan sisällöntuotantoa.

Henkilön työtehtävissä edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja tietotekniikan hallintaa. Henkilö osaa verkostoitua.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on mahdollisuus useille eri ammattialalla työskenteleville tai alalle hakeutuville, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan tulevaisuuden teknologian työkalujen hyödyntämisessä omissa tehtävissä.

Koulutuksessa opit:

• ideoimaan ja määritellä realistiset tavoitteet yhdessä sidosryhmien kanssa
• suunnitella ja dokumentoida toteutussuunnitelman yhdessä sidosryhmien kanssa
• tekemään toteutuksen yhdessä monialaisen ryhmän kanssa soveltamaan joitakin uusista teknologioista
o AI, AR, VR, 3D tulostaminen, ohjelmointi, robotiikka ja pelillinen oppiminen

Voit muodostaa ja soveltaa joistakin uusista teknologioista itsellesi sopivan opiskelupolun.Ammattitaidon osoittamistapa

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä laatimalla yksin tai ryhmän kanssa toteuttamalla oman tulevaisuuden teknologian soveltamisprojektin. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena, sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Tulevaisuuden teknologiat tutkinnon osa suoritetaan osallistujan itse suunnittelemilla näytöillä omalla työpaikalla.

Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.Pekka Ouli, ICT, järjestelmäasiantuntija
Äänekoski Piilolantie
puh. 050 0429 651
pekka.ouli@poke.fi

Koulutus on maksuton.

Koulutuksen kesto määritellään henkilökohtaisen kartoituksen ja tavoitteiden pohjalta.