selaa koulutuksia
Hanke

Nordplus Junior -hanke

Nordplus Junior -hanke

Sharing Experiences – Growing Closer

Nordplus Junior on Pohjoismaiden ja Baltian välistä oppilas- ja opettajavaihtoa sekä oppilaitosten välistä yhteistyötä tukeva ohjelma.

Ohjelman tavoitteena on

  • vahvistaa yhteistyötä ja verkostoja esikoulujen, peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välillä
  • tukea opetuksen laatua, luovuutta ja uudistumista
  • mahdollistaa oppimisen kaikille; edistää yhdenvertaista oppimista osallistavan opetuksen avulla
  • vahvistaa pohjoismaisia kieliä, sekä tietoa ja tuntemusta pohjoismaisista ja balttialaisista kielistä ja kulttuureista
  • edistää koulujen ja työelämän välistä yhteistyötä
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto ja ammattilukio Malgomajskolan Vilhelmina Ruotsista osallistuvat kaksivuotiseen Nordplus Junior vaihtohankkeeseen. POKEsta projektiin osallistuvat logistiikan opiskelijat ja Malgomajskolanista auto- ja kuljetusohjelman opiskelijat.

Hanke on kaksivuotinen, ja siihen osallistuu yhteensä 16 opiskelijaa. Opiskelijat tutustuvat 2-3 viikon ajan isäntämaan kulttuuriin, kieleen ja oman alansa koulutukseen opiskelun ja työssäoppimisen merkeissä.

Lue lisää hankkeesta

 

Yhteyshenkilönordplus junior-logot

hankkeen koordinaattori
logistiikan lehtori
Pirjo Lumiaro