selaa koulutuksia
Hanke

Ohjaavat mestarit

Ohjaavat mestarit

Hankkeen toteutusaika

1.6.2018-31.12.2020

Hankkeen tavoitteet

  • Luoda yrityslähtöinen koulutusmalli puu- ja rakennustuoteteollisuuden aloille perustuen pääasiassa Puualan perustutkintoon ja Rakennusalan perustutkintoon.
  • Kehittää Pohjoisen Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan (risteys)alueille rakennustuoteteollisuuden osaamisklusterin perusteet ja samalla sitouttaa alueiden tuotannollisia yrityksiä kummiyritystoimintaan.
  • Tuoda opiskelijan polku vahvemmin osaksi yrityksen rekrytointiprosessia.
  • Edistää opiskelijoiden työllistymistä paikallisiin yrityksiin ja niiden työvoimatarpeeseen ja lieventää yritysten osaavan työvoiman tarvetta pitkäjänteisesti.
  • Parantaa opiskelijoiden nopeampaa kiinnittymistä työelämään ja samalla siirtää osa perehdyttämistoimintaa osaksi koulutusta
  • Kannustaa ja mahdollistaa opiskelijoille paremmin alueen elinkeinorakenteen mukaista, erityisesti tuotantoteollisuutta palvelevaa ja työllistymiseen tähtäävää monipuolista tutkintorakennetta.
  • Madaltaa yrityksissä ilman tutkintoa olevan henkilöstön tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamista ja lisätä näin henkilöstön osaamista
  • Hyödyntää kolmen koulutuksenjärjestäjän osaamista ja yhteistyötä koulutusmallin rakentamisessa ja kehittää ohjaavien mestareiden verkosto alueella

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallinnoija

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Yhteyshenkilö Pokessa

Lehtori  Marko Lahti

Yhteistyökumppanit

  • Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä (KPEDU)
  • Järvi-Suomen ammatti-instituutti (JAMI)

Mediatiedotteita

150 000 euroa koulutuksen kehittämiseen puu- ja rakennustuotealan yrityksissä

okm logo