selaa koulutuksia
Samassa veneessä 5 – Puhuria purjeisiin

Samassa veneessä 5 – Puhuria purjeisiin

Samassa veneessä 5 – Puhuria purjeisiin

Hankkeen toteutusaika 1.12.2017 – 31.12.2018

Hankkeen taustaa

Samassa veneessä -laatuverkostossa korostuu yhteistyö, toisilta oppiminen ja tiedon jakaminen. Kehittämistä tehdään toimintajärjestelmien itsearvioinnin pohjalta laadittujen kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Mukana on isoja ja pieniä koulutuksen järjestäjiä erilaisilla omistajapohjilla. Uutena osatoteuttajana hankkeessa on mukana Karstulan Evankelinen Opisto.

Samassa veneessä 5 -hankkeella vauhditetaan, puhalletaan puhuria, reformin mukaisen laadunhallintajärjestelmän toimeenpanoon. Tämän hankkeen avulla laaditaan uusien toimintatapojen tueksi tarvittavia ohjeita, ja perehdytetään ja sitoutetaan henkilöstöä. Koulutuksen ja myönnettävien tutkintojen laadun varmistamisen vastuu on reformin myötä koulutuksen järjestäjällä. Tämä vastuu edellyttää yhä laadukkaampaa toimintakulttuuria koko ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa aina opiskelijaksi hakeutumisesta todistuksen antamiseen saakka. Toimintatapojen laadun arviointi ja jatkuvan parantamisen kulttuuri korostuvat.

Hankkeella tuetaan kaikkien mukana olevien koulutuksen järjestäjien strategian mukaisten tavoitteiden toteuttamista jatkamalla toiminnan ja laadunhallintajärjestelmien systemaattista ja määrätietoista kehittämistä.

Hankkeen päätavoitteet

1) Reformin mukaisen laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto

2) Arviointikulttuurin kehittäminen

3) Laadunhallintajärjestelmän itsearviointiin valmistautuminen

Hallinnoija

  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

  • Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry
  • Jyväskylän kristillisen opiston säätiö
  • Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry
  • Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry
  • Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja

Maija Salmelin