selaa koulutuksia
Perustutkinto

Merkonomi - Liiketoiminnan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
17.8.2020 →
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
18.12.2019
haku päättyy
15.9.2020

Kuvaus

Liiketoiminnan koulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen liiketalouden ja kaupan alalle. Koulutus toteutetaan pääosin Äänekosken Opinahjossa. Voit hakea jatkuvassa haussa ja koulutuksesi voi käynnistyä lukuvuoden aikana lähimmän alkavan tutkinnon osan mukaan riippuen aikaisemmasta koulutustaustastasi. Seuraavat aloituspäivät ovat: 17.8.2020, 25.9.2020 ja 29.1.2021.

Suoritettava tutkinto:
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on merkonomi?

Merkonomi on liiketalouden ammattilainen, joka toimii asiakaspalvelun, myynnin, markkinointiviestinnän tai taloushallinnon tehtävissä. Hän osaa myydä asiakkaille erilaisia tuotteita ja palveluita sekä luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita. Merkonomi pystyy sekä suunnittelemaan että toteuttamaan markkinointiviestinnän sisällöntuotantoa.

Merkonomin työtehtävissä edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, liiketaloudellista osaamista, kielitaitoa ja tietotekniikan hallintaa. Yritysten talous- ja toimistotehtävissä työskentelevillä pitää olla myös talouden ja kannattavuuden osaamista sekä tarkka työote.

Koulutus on tarkoitettu jo liiketalouden alalla työskenteleville tai alalle hakeutuville, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tai taloushallinnon tehtävissä.

Koulutuksessa opit
● hallitsemaan yritystoiminnan ja yrittäjyyden perusasiat
● suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointiviestintää, mm. digimarkkinointia sekä lehti- ja suoramainontaa
● hallitsemaan asiakaspalvelussa ja myyntityössä tarvittavat perusasiat (asiakasryhmien muodostaminen, kilpailukeinojen soveltaminen, tuloksellinen yritystoiminta)
● suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisia toimistotehtäviä kuten sähköistä ja kirjallista viestintää, asiakirjatuotantoa ja kokousjärjestelyjä
● arvioimaan yrityksen taloudellista tilaa
● hoitamaan monipuolisia taloushallinnon tehtäviä (kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus, reskontra).


Voit muodostaa valinnaisista tutkinnon osista itsellesi sopivan opiskelupolun esimerkiksi kaupan toimialan ja markkinointiviestinnän työtehtäviin tai taloushallinnon ja toimiston työtehtäviin.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Liiketoiminnan perustutkinto suoritetaan osallistujan itse suunnittelemilla näytöillä omalla työpaikalla. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Nopea väylä tutkintoon:
Jos sinulla on suoritettuna yo- tai muu toisen asteen tutkinto opinnot kestävät 1,5 – 2 vuotta yksilöllisen opinpolun mukaan. Syksy aloituspäivä on 17.8.2020, lukuvuoden aikana uusia opiskelijoita otetaan mukaan aina uuden tutkinnon osan alkaessa.

Perusväylä:

Jos sinulta puuttuu toisen asteen tutkinto, opiskelet perusväylällä. Opinnot kestävät silloin
2,5 - 3 vuotta yksilöllisen opinpolun mukaan. Syksyn aloituspäivä on 10.8.2020.

Katja Soppi opiskeli aikanaan merkonomiksi Pokella