selaa koulutuksia
Perustutkinto

Luonto-ohjaaja - Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
31.8.2020 - 3.6.2022
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
29.1.2020
haku päättyy
31.12.2020

Kuvaus

Syksyllä 2020 alkava luontoalan koulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen luonto- ja ympäristöalalle. Koulutus toteutetaan pääosin Saarijärvellä Tarvaalassa.

Luonto-ohjaaja toimii luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hänellä on hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Lisäksi hän osaa ohjata ryhmää luonto- ja ympäristöasioissa mm. retkillä, leireillä ja erilaisissa luontoaktiviteeteissa. Luontoalan osaamisalan suorittanut voi työskennellä mm. asiakasneuvojana/matkailuneuvojana luontokeskuksissa, matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, maatilamatkailuyrityksissä, hyvinvointipalveluyrityksissä, järjestöissä, kunnan töissä tai luontoyrittäjinä.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu kaikille luonto- ja ympäristöalasta kiinnostuneille. Soveltuu henkilöille, joilla ei ole aiempaa perustutkintoa. Tutkinnon voi hyvin integroida myös tukemaan jo aiempaa osaamista ja koulutusta.


Koulutuksessa opit:

- toimimaan avustajana erilaisten asiakasryhmien kanssa maastossa
- käyttämään erilaisia viestintä- ja asiakaspalvelukeinoja
- kohtaamaan erilaisista kulttuureista tulevia tai muutoin erilaisia asiakasryhmiä
- kertomaan paikallisesta luonnosta, luonnonilmiöistä, paikallisesta luonto- ja eräperinteestä sekä kulttuurista
- toimimaan avustajana järjestettäessä maastoruokailuja tai muita palveluja ryhmille
- valmistelemaan pienimuotoisia aktiviteetteja kuten suunnistusta ja terveysliikuntaa ja avustamaan isojen luonto-ohjelmapalvelujen toteutuspaikkojen rakentamisessa sekä purkamisessa
- hoitamaan, huoltamaan ja ylläpitämään varusteita, koneita, välineitä ja tapahtumapaikkoja

Voit muodostaa valinnaisesta tutkinnon osista itsellesi sopivan opiskelupolun esimerkiksi luonnossa ohjaamisessa maastoruokailu ja vaelluksen ohjaaminen.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 145 osaamispistettä ja yhteisistä tutkinnon osista 35 osaamispistettä.

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä luonto- ja ympäristöalan projekteissa työskennellen ja toimien. Lähiopetusta on koulutuksen aikana keskimäärin 5 pv kuukautta kohden. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttymyysetuudella tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.


Nopea väylä tutkintoon:
Jos sinulla on suoritettuna yo- tai muu toisen asteen tutkinto, voi opintoaika olla lyhyempi.

Perusväylä:
Jos sinulta puuttuu toisen asteen tutkinto, opiskelet normaaliväylällä. Opinnot kestävät silloin 2,5-3 vuotta yksillöllisen opinpolun mukaan.